ปากกาไฟฟ้า

#บ่น #แก่แล้วบ่นได้ #รำคาญข้ามไป  คือ... ทวงแล้ว ไฟฟ้าไม่ให้กล่องใส่บิล เลยซื้อซองมีซิปที่เอาไว้ใส่ดินสอปากกา มาแขวนหน้าห้องพร้อมเขียนบอกว่า "Bills." ก็เอาไว้ให้ใส่บิลต่างๆ แต่เหมือนพี่ที่เดินบิลเก็บค่าส่วนกลางจะไม่เข้าใจ ยังเอาสอดใต้ประตูเหมือนเดิม  เดือ

#บ่น #แก่แล้วบ่นได้ #รำคาญข้ามไป คือ... ทวงแล้ว ไฟฟ้าไม่ให้กล่องใส่บิล เลยซื้อซองมีซิปที่เอาไว้ใส่ดินสอปากกา มาแขวนหน้าห้องพร้อมเขียนบอกว่า "Bills." ก็เอาไว้ให้ใส่บิลต่างๆ แต่เหมือนพี่ที่เดินบิลเก็บค่าส่วนกลางจะไม่เข้าใจ ยังเอาสอดใต้ประตูเหมือนเดิม เดือ


Tags : #บ่น #แก่แล้วบ่นได้ #รำคาญข้ามไป คือ... ทวงแล้ว ไฟฟ้าไม่ให้กล่องใส่บิล เลยซื้อซองมีซิปที่เอาไว้ใส่ดินสอปากกา มาแขวนหน้าห้องพร้อมเขียนบอกว่า "Bills." ก็เอาไว้ให้ใส่บิลต่างๆ แต่เหมือนพี่ที่เดินบิลเก็บค่าส่วนกลางจะไม่เข้าใจ ยังเอาสอดใต้ประตูเหมือนเดิม เดือ ทวงแล้ว ไฟฟ้าไม่ให้กล่องใส่บิล ก็เอาไว้ให้ใส่บิลต่างๆ
This page loaded in 0 seconds.