พงศธร

Search Photos :
powered by
. . หากคำว่าฮัก . ของเฮาเขียนด้วยกระดาษ . ถ้าน้องทำขาดอ้ายคงบ่อเจ็บปานใด๋ . แต่คำว่าฮักน้องเขียนลงบนใจอ้าย . แล้วให้ทุกอย่างเขาไป . ใจอ้ายจึงเจ็บอีหลี..(สุดท้ายคืออ้ายเจ็บ)ไผ่พงศธร..
This page loaded in 1 seconds.