พระกฤษณะ

วันที่ 1 สิงหาคม 2558  ตรงกับวันอังคาร แรมสามค่ำ เดือนเก้า  ตรงกับตติยะ กฤษณะปักษ์ เดือนภัทรบท ปฏิทินภารตะ  วันบูชา มหาคเณศจตุรถี วันที่สาม จากยี่สิบเอ็ดวัน  ถวายสักการะด้วยดอกเข็มแดง ใบพิลวะ(ใบมะตูม)  พระคาถาถวาย เทวะ เทวะ คเณศวารายะ รักตะ บุษไป ปูชยามิ

วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ตรงกับวันอังคาร แรมสามค่ำ เดือนเก้า ตรงกับตติยะ กฤษณะปักษ์ เดือนภัทรบท ปฏิทินภารตะ วันบูชา มหาคเณศจตุรถี วันที่สาม จากยี่สิบเอ็ดวัน ถวายสักการะด้วยดอกเข็มแดง ใบพิลวะ(ใบมะตูม) พระคาถาถวาย เทวะ เทวะ คเณศวารายะ รักตะ บุษไป ปูชยามิ


Tags : วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ตรงกับวันอังคาร แรมสามค่ำ เดือนเก้า ตรงกับตติยะ กฤษณะปักษ์ เดือนภัทรบท ปฏิทินภารตะ วันบูชา มหาคเณศจตุรถี วันที่สาม จากยี่สิบเอ็ดวัน ถวายสักการะด้วยดอกเข็มแดง ใบพิลวะ(ใบมะตูม) พระคาถาถวาย เทวะ เทวะ คเณศวารายะ รักตะ บุษไป ปูชยามิ วันที่ สิงหาคม ตรงกับวันอังคาร แรมสามค่ำ เดือนเก้า ตรงกับตติยะ กฤษณะปักษ์ เดือนภัทรบท ปฏิทินภารตะ วันบูชา มหาคเณศจตุรถี วันที่สาม จากยี่สิบเอ็ดวัน ถวายสักการะด้วยดอกเข็มแดง ใบพิลวะใบมะตูม พระคาถาถวาย คเณศวารายะ รักตะ บุษไป ปูชยามิ
วันเสาร์ที่ 18. กรกฎาคม 2558 ตรงกับวันศุกลปักษ์ 2. ค่ำ เดือนอาษาฒ ตามปฏิทินฮืนดูถือเป็นวันรถยาตรา หรือเรียกชื่อเต็มว่าชคันนาถรถยาตรา  ซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากในหมู่ศาสนิกชนผู้บูชาพระกฤษณะ  โดยจะนำเทวรูป หรือรูปสัญลักษณ์ทำด้วยผ้าแสดงดวงพระพักตร์ แลพระ

วันเสาร์ที่ 18. กรกฎาคม 2558 ตรงกับวันศุกลปักษ์ 2. ค่ำ เดือนอาษาฒ ตามปฏิทินฮืนดูถือเป็นวันรถยาตรา หรือเรียกชื่อเต็มว่าชคันนาถรถยาตรา ซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากในหมู่ศาสนิกชนผู้บูชาพระกฤษณะ โดยจะนำเทวรูป หรือรูปสัญลักษณ์ทำด้วยผ้าแสดงดวงพระพักตร์ แลพระ


Tags : วันเสาร์ที่ 18. กรกฎาคม 2558 ตรงกับวันศุกลปักษ์ 2. ค่ำ เดือนอาษาฒ ตามปฏิทินฮืนดูถือเป็นวันรถยาตรา หรือเรียกชื่อเต็มว่าชคันนาถรถยาตรา ซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากในหมู่ศาสนิกชนผู้บูชาพระกฤษณะ โดยจะนำเทวรูป หรือรูปสัญลักษณ์ทำด้วยผ้าแสดงดวงพระพักตร์ แลพระ วันเสาร์ที่ กรกฎาคม ตรงกับวันศุกลปักษ์ เดือนอาษาฒ โดยจะนำเทวรูป แลพระ
This page loaded in 1 seconds.