พระกฤษณะ

กรรมอันประเสริฐของพระกฤษณะ | แด่

กรรมอันประเสริฐของพระกฤษณะ | แด่

คือพระกฤษณะข้ามแม่น้ำยมุนา


Tags : แด่
คำ

คำ

บทอธิษฐานขอพร พระกฤษณะ


Tags :
This page loaded in 2 seconds.