พระกฤษณะ

กรรมอันประเสริฐของพระกฤษณะ | แด่

กรรมอันประเสริฐของพระกฤษณะ | แด่

คือพระกฤษณะข้ามแม่น้ำยมุนา


Tags : แด่
This page loaded in 1 seconds.