พระกฤษณะ

"เมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์ถูกชักนำโดยชะตากรรม เมื่อนั้นมนุษย์คนนั้นก็จะรีบรุดสู่ความตายที่เร็วที่สุดเท่าที่มนุษย์คนนั้นจะทำได้" #พระกฤษณะ #มหาภารตะ
This page loaded in 1 seconds.