พระบูชาสุโขทัย

พระอจนะปรากฏนามในศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 3 บรรทัดที่ 1-2 ความว่า “เบื้องตีนนอน (ทิศเหนือ) เมืองสุโขทัยนี้ มีตลาดปสาน มีพระอจนะ มีปราสาท มีป่าหมาก ป่าพร้าว...” อจนะเป็นภาษาบาลีแปลว่า “ผู้ไม่หวั่นไหว มั่นคง สมควรแก่การสักการะบูชา” ในปี พ.ศ. 2127 สมเด็จพร

พระอจนะปรากฏนามในศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 3 บรรทัดที่ 1-2 ความว่า “เบื้องตีนนอน (ทิศเหนือ) เมืองสุโขทัยนี้ มีตลาดปสาน มีพระอจนะ มีปราสาท มีป่าหมาก ป่าพร้าว...” อจนะเป็นภาษาบาลีแปลว่า “ผู้ไม่หวั่นไหว มั่นคง สมควรแก่การสักการะบูชา” ในปี พ.ศ. 2127 สมเด็จพร


Tags : พระอจนะปรากฏนามในศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 3 บรรทัดที่ 1-2 ความว่า “เบื้องตีนนอน (ทิศเหนือ) เมืองสุโขทัยนี้ มีตลาดปสาน มีพระอจนะ มีปราสาท มีป่าหมาก ป่าพร้าว...” อจนะเป็นภาษาบาลีแปลว่า “ผู้ไม่หวั่นไหว มั่นคง สมควรแก่การสักการะบูชา” ในปี พ.ศ. 2127 สมเด็จพร ด้านที่ บรรทัดที่ ความว่า “เบื้องตีนนอน ทิศเหนือ เมืองสุโขทัยนี้ มีตลาดปสาน มีพระอจนะ มีปราสาท มีป่าหมาก ป่าพร้าว” อจนะเป็นภาษาบาลีแปลว่า “ผู้ไม่หวั่นไหว มั่นคง สมควรแก่การสักการะบูชา” สมเด็จพร
This page loaded in 1 seconds.