พลับพลา

Search Photos :
powered by
วันนี้จัดอาหารถวายเพล วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรีครับ อนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านครับ  ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้ให้แผ่ไพศาล ถึงเจ้าแผ่นดินที่รักและเคราพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าได้ยึดเหนี่ยว อีกทั้งบิดา มารดา ญาติสนิท มิตรสหาย ทั้งคนรักและคนชังแต่ครั้ง

วันนี้จัดอาหารถวายเพล วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรีครับ อนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้ให้แผ่ไพศาล ถึงเจ้าแผ่นดินที่รักและเคราพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าได้ยึดเหนี่ยว อีกทั้งบิดา มารดา ญาติสนิท มิตรสหาย ทั้งคนรักและคนชังแต่ครั้ง


Tags : วันนี้จัดอาหารถวายเพล วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรีครับ อนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้ให้แผ่ไพศาล ถึงเจ้าแผ่นดินที่รักและเคราพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าได้ยึดเหนี่ยว อีกทั้งบิดา มารดา ญาติสนิท มิตรสหาย ทั้งคนรักและคนชังแต่ครั้ง วันนี้จัดอาหารถวายเพล วัดพลับพลาชัย จเพชรบุรีครับ อนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านครับ อีกทั้งบิดา มารดา ญาติสนิท มิตรสหาย ทั้งคนรักและคนชังแต่ครั้ง
Wat

Wat


Tags : Wat
This page loaded in 2 seconds.