พานไหว้ครู

ไม่เคยคิดเลยว่าลิงดำๆ จะได้ถูกรับเลือกให้เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครู วันนี้วันครูขอระลึกถึงบุญคุณของคุณครูทุกคนที่สอนสั่งวิชาความรู้ และอบรมลูกศิษย์มา ณ ที่นี้ ... สุขสันต์วันครูนะครับ ปล. ขออภัยจริงๆ ที่จำชื่อครูในภาพไม่ได้ และหากใครเป็นเพื่อนๆ ที่อยู่ในรูป

ไม่เคยคิดเลยว่าลิงดำๆ จะได้ถูกรับเลือกให้เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครู วันนี้วันครูขอระลึกถึงบุญคุณของคุณครูทุกคนที่สอนสั่งวิชาความรู้ และอบรมลูกศิษย์มา ณ ที่นี้ ... สุขสันต์วันครูนะครับ ปล. ขออภัยจริงๆ ที่จำชื่อครูในภาพไม่ได้ และหากใครเป็นเพื่อนๆ ที่อยู่ในรูป


Tags : ไม่เคยคิดเลยว่าลิงดำๆ จะได้ถูกรับเลือกให้เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครู วันนี้วันครูขอระลึกถึงบุญคุณของคุณครูทุกคนที่สอนสั่งวิชาความรู้ และอบรมลูกศิษย์มา ณ ที่นี้ ... สุขสันต์วันครูนะครับ ปล. ขออภัยจริงๆ ที่จำชื่อครูในภาพไม่ได้ และหากใครเป็นเพื่อนๆ ที่อยู่ในรูป ไม่เคยคิดเลยว่าลิงดำๆ และอบรมลูกศิษย์มา ที่นี้ สุขสันต์วันครูนะครับ ขออภัยจริงๆ ที่จำชื่อครูในภาพไม่ได้ และหากใครเป็นเพื่อนๆ ที่อยู่ในรูป
ศังกรปรารภ  ในข่วงนี้ ศังกร ได้รับพานไหว้เป็นศิษย์  หรือชั้นหลานศิษย์ จากนังหนู เด็กๆ ทั้งหลายหลายคนนัก จึงได้หวลรำลึกถึงพระคุณแห่งครูท่าน จึงใคร่ขออัญเชิญส่วนหนึ่งแห่งพระมนต์โองการ มาถวายนมัสการครูท่าน และเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทาน ณบัดนี้ ประณามคาถาไหวัพร

ศังกรปรารภ ในข่วงนี้ ศังกร ได้รับพานไหว้เป็นศิษย์ หรือชั้นหลานศิษย์ จากนังหนู เด็กๆ ทั้งหลายหลายคนนัก จึงได้หวลรำลึกถึงพระคุณแห่งครูท่าน จึงใคร่ขออัญเชิญส่วนหนึ่งแห่งพระมนต์โองการ มาถวายนมัสการครูท่าน และเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทาน ณบัดนี้ ประณามคาถาไหวัพร


Tags : ศังกรปรารภ ในข่วงนี้ ศังกร ได้รับพานไหว้เป็นศิษย์ หรือชั้นหลานศิษย์ จากนังหนู เด็กๆ ทั้งหลายหลายคนนัก จึงได้หวลรำลึกถึงพระคุณแห่งครูท่าน จึงใคร่ขออัญเชิญส่วนหนึ่งแห่งพระมนต์โองการ มาถวายนมัสการครูท่าน และเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทาน ณบัดนี้ ประณามคาถาไหวัพร ศังกรปรารภ ในข่วงนี้ ศังกร ได้รับพานไหว้เป็นศิษย์ หรือชั้นหลานศิษย์ จากนังหนู เด็กๆ ทั้งหลายหลายคนนัก มาถวายนมัสการครูท่าน ณบัดนี้ ประณามคาถาไหวัพร
This page loaded in 1 seconds.