พุทธศิลป

Search Photos :
powered by
BlogGang.com : : VALID

BlogGang.com : : VALID

***เเนวพุทธศิลป


Tags : BlogGang.com : : VALID BlogGangcom VALID
"ถนนอุทยาน" เดิมชื่อ "ถนนอักษะ" เริ่มก่อสร้างใน พ.ศ. 2498 พร้อมกับพุทธมณฑล ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ แต่การก่อสร้างได้หยุดชะงักไป ถนนนี้เริ่มก่อสร้างต่อในสมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในก

"ถนนอุทยาน" เดิมชื่อ "ถนนอักษะ" เริ่มก่อสร้างใน พ.ศ. 2498 พร้อมกับพุทธมณฑล ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ แต่การก่อสร้างได้หยุดชะงักไป ถนนนี้เริ่มก่อสร้างต่อในสมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในก


Tags : "ถนนอุทยาน" เดิมชื่อ "ถนนอักษะ" เริ่มก่อสร้างใน พ.ศ. 2498 พร้อมกับพุทธมณฑล ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ แต่การก่อสร้างได้หยุดชะงักไป ถนนนี้เริ่มก่อสร้างต่อในสมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในก เดิมชื่อ เริ่มก่อสร้างใน พร้อมกับพุทธมณฑล ในสมัยจอมพล ปพิบูลสงคราม เพื่อเฉลิมฉลอง พุทธศตวรรษ ศิลปอาชา
This page loaded in 1 seconds.