ฟาร์มกุ้ง

ทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์จากอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU

ทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์จากอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU

ตัวอย่างผู้เลี้ยงกุ้งรายหนึ่ง


Tags : TOU
ปลากระพงบ่อพักน้ำฟาร์มกุ้งกุลาดำ : Fishing Photo

ปลากระพงบ่อพักน้ำฟาร์มกุ้งกุลาดำ : Fishing Photo

ปลากระพงบ่อพักน้ำฟาร์มกุ้ง


Tags : Fishing Photo
This page loaded in 2 seconds.