ภาพกราฟฟิก

รูปภาพที่ดี รูปภาพที่สวย คืออะไร . เกิดจากกล้องไฮคลาส? เกิดจากช่างภาพฝีมือดี? เกิดกราฟฟิกฝีมือเยี่ยม? . ผมว่านั้นไม่สามารถตัดสินอะไรได้เลย สำหรับผม ภาพที่ดีไม่มีอยู่จริงหรอก  มีแค่ภาพที่คุณชอบ/ผม ชอบ แต่จะชอบมันเนื่องจากสิ่งใดก็สุดแล้วแต่ . #Myanmar5Backp

รูปภาพที่ดี รูปภาพที่สวย คืออะไร . เกิดจากกล้องไฮคลาส? เกิดจากช่างภาพฝีมือดี? เกิดกราฟฟิกฝีมือเยี่ยม? . ผมว่านั้นไม่สามารถตัดสินอะไรได้เลย สำหรับผม ภาพที่ดีไม่มีอยู่จริงหรอก มีแค่ภาพที่คุณชอบ/ผม ชอบ แต่จะชอบมันเนื่องจากสิ่งใดก็สุดแล้วแต่ . #Myanmar5Backp


Tags : รูปภาพที่ดี รูปภาพที่สวย คืออะไร . เกิดจากกล้องไฮคลาส? เกิดจากช่างภาพฝีมือดี? เกิดกราฟฟิกฝีมือเยี่ยม? . ผมว่านั้นไม่สามารถตัดสินอะไรได้เลย สำหรับผม ภาพที่ดีไม่มีอยู่จริงหรอก มีแค่ภาพที่คุณชอบ/ผม ชอบ แต่จะชอบมันเนื่องจากสิ่งใดก็สุดแล้วแต่ . #Myanmar5Backp รูปภาพที่ดี รูปภาพที่สวย คืออะไร เกิดจากกล้องไฮคลาส เกิดจากช่างภาพฝีมือดี เกิดกราฟฟิกฝีมือเยี่ยม สำหรับผม ภาพที่ดีไม่มีอยู่จริงหรอก
ให้สัมภาษณ์ #PocketBook :: Young Millionaires Series ของสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์  นัดนี้ครั้งที่ 3 ให้ข้อมูลครบแล้ว เหลือแบ่งบท จัดเล่ม อยากได้คนมาช่วยออกแบบปก,กราฟฟิก,วาดภาพประกอบ ท่านใดสนใจบ้างครับ ^_^ ขอเสียงหน่อยยยย
This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด