ภาพดอกบัว

สวย

สวย

ดอกบัวสีชมพู6.jpg (40.4 KB,


Tags : สวย
ดอกบัว - GotoKnow

ดอกบัว - GotoKnow

มาเยือนแถมด้วยดอกบัว หลายดอก


Tags : ดอกบัว - GotoKnow ดอกบัว GotoKnow
ภาพบรรยากาศมิทติ้งใหญ่คราวก่อน จุ๊บรูปมาจากอาจารย์น้องแทน @tantiques ที่ท่าน Head Master @dteera นำเสนอ Diversity Range อธิบายความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกราฟิกดอกบัว ... เปรี้ยวสุด พูดเลยยย
ร่วมถ่ายภาพกับ คุณวรญาณ บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง, คุณอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกกิ่งกาชาด อำเภอแม่ฟ้าหลวง, คุณปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ในงานเปิดฤดูการท่องเที่ยว ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2556 ณ อำเภอแม่

ร่วมถ่ายภาพกับ คุณวรญาณ บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง, คุณอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกกิ่งกาชาด อำเภอแม่ฟ้าหลวง, คุณปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ในงานเปิดฤดูการท่องเที่ยว ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2556 ณ อำเภอแม่


Tags : ร่วมถ่ายภาพกับ คุณวรญาณ บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง, คุณอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกกิ่งกาชาด อำเภอแม่ฟ้าหลวง, คุณปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ในงานเปิดฤดูการท่องเที่ยว ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2556 ณ อำเภอแม่ ร่วมถ่ายภาพกับ คุณวรญาณ บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง คุณอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกกิ่งกาชาด อำเภอแม่ฟ้าหลวง คุณปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล ในงานเปิดฤดูการท่องเที่ยว ครั้งที่ ประจำปี อำเภอแม่
เครื่องเงินที่ประดับเงินของชนเผ่า ราคาแพงพอๆ กับทองเลย เป็นเครื่องที่ทำด้วยมือ สวยงามมากๆ ครับร่วมถ่ายภาพกับคุณพรหมโชติ ไตรเวช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงานดอกบัวตองบานที่หัวแม่คำ ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเ

เครื่องเงินที่ประดับเงินของชนเผ่า ราคาแพงพอๆ กับทองเลย เป็นเครื่องที่ทำด้วยมือ สวยงามมากๆ ครับร่วมถ่ายภาพกับคุณพรหมโชติ ไตรเวช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงานดอกบัวตองบานที่หัวแม่คำ ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเ


Tags : เครื่องเงินที่ประดับเงินของชนเผ่า ราคาแพงพอๆ กับทองเลย เป็นเครื่องที่ทำด้วยมือ สวยงามมากๆ ครับร่วมถ่ายภาพกับคุณพรหมโชติ ไตรเวช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงานดอกบัวตองบานที่หัวแม่คำ ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเ ราคาแพงพอๆ กับทองเลย เป็นเครื่องที่ทำด้วยมือ สวยงามมากๆ ไตรเวช ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเ
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต