ภาพดอกบัว

ภาพบรรยากาศมิทติ้งใหญ่คราวก่อน จุ๊บรูปมาจากอาจารย์น้องแทน @tantiques ที่ท่าน Head Master @dteera นำเสนอ Diversity Range อธิบายความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกราฟิกดอกบัว ... เปรี้ยวสุด พูดเลยยย
ร่วมถ่ายภาพกับ คุณวรญาณ บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง, คุณอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกกิ่งกาชาด อำเภอแม่ฟ้าหลวง, คุณปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ในงานเปิดฤดูการท่องเที่ยว ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2556 ณ อำเภอแม่

ร่วมถ่ายภาพกับ คุณวรญาณ บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง, คุณอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกกิ่งกาชาด อำเภอแม่ฟ้าหลวง, คุณปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ในงานเปิดฤดูการท่องเที่ยว ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2556 ณ อำเภอแม่


Tags : ร่วมถ่ายภาพกับ คุณวรญาณ บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง, คุณอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกกิ่งกาชาด อำเภอแม่ฟ้าหลวง, คุณปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ในงานเปิดฤดูการท่องเที่ยว ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2556 ณ อำเภอแม่ ร่วมถ่ายภาพกับ คุณวรญาณ บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง คุณอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกกิ่งกาชาด อำเภอแม่ฟ้าหลวง คุณปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล ในงานเปิดฤดูการท่องเที่ยว ครั้งที่ ประจำปี อำเภอแม่
เครื่องเงินที่ประดับเงินของชนเผ่า ราคาแพงพอๆ กับทองเลย เป็นเครื่องที่ทำด้วยมือ สวยงามมากๆ ครับร่วมถ่ายภาพกับคุณพรหมโชติ ไตรเวช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงานดอกบัวตองบานที่หัวแม่คำ ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเ

เครื่องเงินที่ประดับเงินของชนเผ่า ราคาแพงพอๆ กับทองเลย เป็นเครื่องที่ทำด้วยมือ สวยงามมากๆ ครับร่วมถ่ายภาพกับคุณพรหมโชติ ไตรเวช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงานดอกบัวตองบานที่หัวแม่คำ ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเ


Tags : เครื่องเงินที่ประดับเงินของชนเผ่า ราคาแพงพอๆ กับทองเลย เป็นเครื่องที่ทำด้วยมือ สวยงามมากๆ ครับร่วมถ่ายภาพกับคุณพรหมโชติ ไตรเวช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงานดอกบัวตองบานที่หัวแม่คำ ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเ ราคาแพงพอๆ กับทองเลย เป็นเครื่องที่ทำด้วยมือ สวยงามมากๆ ไตรเวช ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเ
ปกิณกะ  อาวุธทรงขององค์พระศรีหริวิษณุ  มี  ๕  ชนิดคือ  ๑.มหาสังข์ทักษิณาวัตร นาม ปาญจะชันมัย ๒.จักร นาม. วัขรสุทรรศน์ พระอัคนีถวายไว้ ๓.คธาวุธ ๔.ปัทมะ ดอกบัวหลวง ๕.ธรณิ แม่พระธรณีหรือโลกนี้ ภาพประกอบ  ยันต์จักรเพชร สายท่านพระอาจารย์เณร วัดดอน ยานนาวา(มรณภ

ปกิณกะ อาวุธทรงขององค์พระศรีหริวิษณุ มี ๕ ชนิดคือ ๑.มหาสังข์ทักษิณาวัตร นาม ปาญจะชันมัย ๒.จักร นาม. วัขรสุทรรศน์ พระอัคนีถวายไว้ ๓.คธาวุธ ๔.ปัทมะ ดอกบัวหลวง ๕.ธรณิ แม่พระธรณีหรือโลกนี้ ภาพประกอบ ยันต์จักรเพชร สายท่านพระอาจารย์เณร วัดดอน ยานนาวา(มรณภ


Tags : ปกิณกะ อาวุธทรงขององค์พระศรีหริวิษณุ มี ๕ ชนิดคือ ๑.มหาสังข์ทักษิณาวัตร นาม ปาญจะชันมัย ๒.จักร นาม. วัขรสุทรรศน์ พระอัคนีถวายไว้ ๓.คธาวุธ ๔.ปัทมะ ดอกบัวหลวง ๕.ธรณิ แม่พระธรณีหรือโลกนี้ ภาพประกอบ ยันต์จักรเพชร สายท่านพระอาจารย์เณร วัดดอน ยานนาวา(มรณภ ปกิณกะ ชนิดคือ ๑มหาสังข์ทักษิณาวัตร ปาญจะชันมัย ๒จักร วัขรสุทรรศน์ พระอัคนีถวายไว้ ๓คธาวุธ ๔ปัทมะ ดอกบัวหลวง ๕ธรณิ แม่พระธรณีหรือโลกนี้ ภาพประกอบ ยันต์จักรเพชร สายท่านพระอาจารย์เณร วัดดอน ยานนาวามรณภ
หลายวันนี้เป็นไขหวัดใหญ่ ไม่อยากแพร่เชื้อแต่... งานสำคัญก็ต้องไป กลับมานอนปวดตัวซมไข้ กลายเป็นเด็กอนามัยนอนหัวค่ำ  วันนี้ฝากดอกบัวบูชาพระ  กับสัจจธรรม กลับตัวแก้ไขอภัยได้  อย่าไปเชื่อ  ตราบที่ยังมี คำว่า"ภาพไม่ดี" อยู่... อยากให้ไปดู 4แผ่นดิน เพลงภาพ คุณบ

หลายวันนี้เป็นไขหวัดใหญ่ ไม่อยากแพร่เชื้อแต่... งานสำคัญก็ต้องไป กลับมานอนปวดตัวซมไข้ กลายเป็นเด็กอนามัยนอนหัวค่ำ วันนี้ฝากดอกบัวบูชาพระ กับสัจจธรรม กลับตัวแก้ไขอภัยได้ อย่าไปเชื่อ ตราบที่ยังมี คำว่า"ภาพไม่ดี" อยู่... อยากให้ไปดู 4แผ่นดิน เพลงภาพ คุณบ


Tags : หลายวันนี้เป็นไขหวัดใหญ่ ไม่อยากแพร่เชื้อแต่... งานสำคัญก็ต้องไป กลับมานอนปวดตัวซมไข้ กลายเป็นเด็กอนามัยนอนหัวค่ำ วันนี้ฝากดอกบัวบูชาพระ กับสัจจธรรม กลับตัวแก้ไขอภัยได้ อย่าไปเชื่อ ตราบที่ยังมี คำว่า"ภาพไม่ดี" อยู่... อยากให้ไปดู 4แผ่นดิน เพลงภาพ คุณบ หลายวันนี้เป็นไขหวัดใหญ่ ไม่อยากแพร่เชื้อแต่ งานสำคัญก็ต้องไป กลับมานอนปวดตัวซมไข้ วันนี้ฝากดอกบัวบูชาพระ กับสัจจธรรม กลับตัวแก้ไขอภัยได้ อย่าไปเชื่อ ตราบที่ยังมี อยากให้ไปดู 4แผ่นดิน เพลงภาพ
This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด