ภาพดอกบัว

หลายวันนี้เป็นไขหวัดใหญ่ ไม่อยากแพร่เชื้อแต่... งานสำคัญก็ต้องไป กลับมานอนปวดตัวซมไข้ กลายเป็นเด็กอนามัยนอนหัวค่ำ  วันนี้ฝากดอกบัวบูชาพระ  กับสัจจธรรม กลับตัวแก้ไขอภัยได้  อย่าไปเชื่อ  ตราบที่ยังมี คำว่า"ภาพไม่ดี" อยู่... อยากให้ไปดู 4แผ่นดิน เพลงภาพ คุณบ

หลายวันนี้เป็นไขหวัดใหญ่ ไม่อยากแพร่เชื้อแต่... งานสำคัญก็ต้องไป กลับมานอนปวดตัวซมไข้ กลายเป็นเด็กอนามัยนอนหัวค่ำ วันนี้ฝากดอกบัวบูชาพระ กับสัจจธรรม กลับตัวแก้ไขอภัยได้ อย่าไปเชื่อ ตราบที่ยังมี คำว่า"ภาพไม่ดี" อยู่... อยากให้ไปดู 4แผ่นดิน เพลงภาพ คุณบ


Tags : หลายวันนี้เป็นไขหวัดใหญ่ ไม่อยากแพร่เชื้อแต่... งานสำคัญก็ต้องไป กลับมานอนปวดตัวซมไข้ กลายเป็นเด็กอนามัยนอนหัวค่ำ วันนี้ฝากดอกบัวบูชาพระ กับสัจจธรรม กลับตัวแก้ไขอภัยได้ อย่าไปเชื่อ ตราบที่ยังมี คำว่า"ภาพไม่ดี" อยู่... อยากให้ไปดู 4แผ่นดิน เพลงภาพ คุณบ หลายวันนี้เป็นไขหวัดใหญ่ ไม่อยากแพร่เชื้อแต่ งานสำคัญก็ต้องไป กลับมานอนปวดตัวซมไข้ วันนี้ฝากดอกบัวบูชาพระ กับสัจจธรรม กลับตัวแก้ไขอภัยได้ อย่าไปเชื่อ ตราบที่ยังมี อยากให้ไปดู 4แผ่นดิน เพลงภาพ
This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด