ภาพปฏิทิน

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 ตรงกับวันที่ 19 เดือน 6 ปฏิทิน จันทรคติจีน เป็นวันคล้ายวันบรรลุโพธิญาน ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระแม่กวนอิม  และตรงกับวันแรม ๔. ค่ำเดือน  ๙ เป็นวันคเณศจตุรถี  เครดิตภาพ www.saimahayana.com audio.patugjit.org

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 ตรงกับวันที่ 19 เดือน 6 ปฏิทิน จันทรคติจีน เป็นวันคล้ายวันบรรลุโพธิญาน ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระแม่กวนอิม และตรงกับวันแรม ๔. ค่ำเดือน ๙ เป็นวันคเณศจตุรถี เครดิตภาพ www.saimahayana.com audio.patugjit.org


Tags : วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 ตรงกับวันที่ 19 เดือน 6 ปฏิทิน จันทรคติจีน เป็นวันคล้ายวันบรรลุโพธิญาน ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระแม่กวนอิม และตรงกับวันแรม ๔. ค่ำเดือน ๙ เป็นวันคเณศจตุรถี เครดิตภาพ www.saimahayana.com audio.patugjit.org วันจันทร์ที่ สิงหาคม ตรงกับวันที่ เดือน ปฏิทิน จันทรคติจีน พระแม่กวนอิม และตรงกับวันแรม ค่ำเดือน เป็นวันคเณศจตุรถี เครดิตภาพ wwwsaimahayanacom audiopatugjitorg
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด