ภาพพื้นหลัง

Search Photos :
powered by
ด้านในบานประตูกลาง ของพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย มีภาพจิตรกรรมศิลปะแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 คือ เขียนเป็นลายกระบวนจีน ด้วยเทคนิคสีฝุ่นผสมรักตัดเส้นโรยฝุ่นทองตามแบบศิลปะจีน หรือเรียกว่าลายกำมะลอ มีการใช้สีเพียง 3-4 สี คือสีแดง สีเขียว สีทอง บนพื้นหลังสี

ด้านในบานประตูกลาง ของพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย มีภาพจิตรกรรมศิลปะแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 คือ เขียนเป็นลายกระบวนจีน ด้วยเทคนิคสีฝุ่นผสมรักตัดเส้นโรยฝุ่นทองตามแบบศิลปะจีน หรือเรียกว่าลายกำมะลอ มีการใช้สีเพียง 3-4 สี คือสีแดง สีเขียว สีทอง บนพื้นหลังสี


Tags : ด้านในบานประตูกลาง ของพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย มีภาพจิตรกรรมศิลปะแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 คือ เขียนเป็นลายกระบวนจีน ด้วยเทคนิคสีฝุ่นผสมรักตัดเส้นโรยฝุ่นทองตามแบบศิลปะจีน หรือเรียกว่าลายกำมะลอ มีการใช้สีเพียง 3-4 สี คือสีแดง สีเขียว สีทอง บนพื้นหลังสี ด้านในบานประตูกลาง เขียนเป็นลายกระบวนจีน หรือเรียกว่าลายกำมะลอ มีการใช้สีเพียง คือสีแดง สีเขียว สีทอง บนพื้นหลังสี
This page loaded in 3 seconds.