ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาพนี้เมื่อปีก่อน ประสบการณ์ดีดีที่นายห้างยื่นให้ได้ร่วมโต๊ะเจรจาธุรกิจ ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างเหตุเพราะภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรง แต่สิ่งที่เห็นได้ชัด และได้รับมาเต็มๆ ก็คือพลังความมุ่งมั่นของนายห้าง @nuishow ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้จนทุกวันนี้

ภาพนี้เมื่อปีก่อน ประสบการณ์ดีดีที่นายห้างยื่นให้ได้ร่วมโต๊ะเจรจาธุรกิจ ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างเหตุเพราะภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรง แต่สิ่งที่เห็นได้ชัด และได้รับมาเต็มๆ ก็คือพลังความมุ่งมั่นของนายห้าง @nuishow ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้จนทุกวันนี้


Tags : ภาพนี้เมื่อปีก่อน ประสบการณ์ดีดีที่นายห้างยื่นให้ได้ร่วมโต๊ะเจรจาธุรกิจ ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างเหตุเพราะภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรง แต่สิ่งที่เห็นได้ชัด และได้รับมาเต็มๆ ก็คือพลังความมุ่งมั่นของนายห้าง @nuishow ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้จนทุกวันนี้ ภาพนี้เมื่อปีก่อน แต่สิ่งที่เห็นได้ชัด และได้รับมาเต็มๆ
This page loaded in 1 seconds.