ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) ขอเชิญทุกท่านชมสินค้างานหัตถกรรมภาคใต้...เป็นสินค้าที่มีความปราณีต โดยเฉพาะวัสดุที่ทำจากกะลามะพร้าวและไม้ไผ่ ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวใต้..นอกจากนี้ขอเชิญชมหนังตะลุง คือ ศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้ เป็นการเล่าเรื

ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) ขอเชิญทุกท่านชมสินค้างานหัตถกรรมภาคใต้...เป็นสินค้าที่มีความปราณีต โดยเฉพาะวัสดุที่ทำจากกะลามะพร้าวและไม้ไผ่ ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวใต้..นอกจากนี้ขอเชิญชมหนังตะลุง คือ ศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้ เป็นการเล่าเรื


Tags : ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) ขอเชิญทุกท่านชมสินค้างานหัตถกรรมภาคใต้...เป็นสินค้าที่มีความปราณีต โดยเฉพาะวัสดุที่ทำจากกะลามะพร้าวและไม้ไผ่ ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวใต้..นอกจากนี้ขอเชิญชมหนังตะลุง คือ ศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้ เป็นการเล่าเรื ตลาดน้ำ พัทยา เป็นการเล่าเรื
This page loaded in 0 seconds.