ยิบมัน

Search Photos :
powered by
ช่วย

ช่วย

ให้ยิบมันภาค1 และ2 ครับ


Tags : ช่วย
เวิร์คอ่ะ...Super Glue Gel หลายเดือนที่แล้วมาใช้ กะว่าจะซื้อกาวแห้งเร็วทั่วๆ ไปพอมาดูอ้าวยิบผิดเป็นกาวเจล ก็ไม่คิดว่ามันจะดีอะไร วันนี้จำเป็นต้องใช้กาวรื่อๆ ดูมันยังไม่แข็ง ทีแรกก็กะว่าต้องเปิดหลอดใหม่แล้ว ใช้นิดเดียวที่เหลือก็แห้งแข็งไปเหมือนเคย กาวแบบเจ

เวิร์คอ่ะ...Super Glue Gel หลายเดือนที่แล้วมาใช้ กะว่าจะซื้อกาวแห้งเร็วทั่วๆ ไปพอมาดูอ้าวยิบผิดเป็นกาวเจล ก็ไม่คิดว่ามันจะดีอะไร วันนี้จำเป็นต้องใช้กาวรื่อๆ ดูมันยังไม่แข็ง ทีแรกก็กะว่าต้องเปิดหลอดใหม่แล้ว ใช้นิดเดียวที่เหลือก็แห้งแข็งไปเหมือนเคย กาวแบบเจ


Tags : เวิร์คอ่ะ...Super Glue Gel หลายเดือนที่แล้วมาใช้ กะว่าจะซื้อกาวแห้งเร็วทั่วๆ ไปพอมาดูอ้าวยิบผิดเป็นกาวเจล ก็ไม่คิดว่ามันจะดีอะไร วันนี้จำเป็นต้องใช้กาวรื่อๆ ดูมันยังไม่แข็ง ทีแรกก็กะว่าต้องเปิดหลอดใหม่แล้ว ใช้นิดเดียวที่เหลือก็แห้งแข็งไปเหมือนเคย กาวแบบเจ เวิร์คอ่ะSuper หลายเดือนที่แล้วมาใช้ ก็ไม่คิดว่ามันจะดีอะไร ดูมันยังไม่แข็ง กาวแบบเจ
โดยกมลสันดานของตัวเอง.. เป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือทั่วๆ ไปเท่าไหร่ (ยกเว้นหนังสือการ์ตูน)     แต่บังเอิญซื้อเล่มนี้มาเมื่อนานมาก (ด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบได้ ) แล้วก็ไม่เคยหยิบอ่าน วันนี้วันดีบวกกับเครียดหลายๆ เรื่องในชีวิต เลยกยิบมาปัดฝุ่นอ่านมันใหม่อีกครั

โดยกมลสันดานของตัวเอง.. เป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือทั่วๆ ไปเท่าไหร่ (ยกเว้นหนังสือการ์ตูน) แต่บังเอิญซื้อเล่มนี้มาเมื่อนานมาก (ด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบได้ ) แล้วก็ไม่เคยหยิบอ่าน วันนี้วันดีบวกกับเครียดหลายๆ เรื่องในชีวิต เลยกยิบมาปัดฝุ่นอ่านมันใหม่อีกครั


Tags : โดยกมลสันดานของตัวเอง.. เป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือทั่วๆ ไปเท่าไหร่ (ยกเว้นหนังสือการ์ตูน) แต่บังเอิญซื้อเล่มนี้มาเมื่อนานมาก (ด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบได้ ) แล้วก็ไม่เคยหยิบอ่าน วันนี้วันดีบวกกับเครียดหลายๆ เรื่องในชีวิต เลยกยิบมาปัดฝุ่นอ่านมันใหม่อีกครั โดยกมลสันดานของตัวเอง ไปเท่าไหร่ ยกเว้นหนังสือการ์ตูน ด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบได้ แล้วก็ไม่เคยหยิบอ่าน เรื่องในชีวิต
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด