ยิบมัน

Search Photos :
powered by

Relate Keyword for ยิบมัน

โดยกมลสันดานของตัวเอง.. เป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือทั่วๆ ไปเท่าไหร่ (ยกเว้นหนังสือการ์ตูน)     แต่บังเอิญซื้อเล่มนี้มาเมื่อนานมาก (ด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบได้ ) แล้วก็ไม่เคยหยิบอ่าน วันนี้วันดีบวกกับเครียดหลายๆ เรื่องในชีวิต เลยกยิบมาปัดฝุ่นอ่านมันใหม่อีกครั

โดยกมลสันดานของตัวเอง.. เป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือทั่วๆ ไปเท่าไหร่ (ยกเว้นหนังสือการ์ตูน) แต่บังเอิญซื้อเล่มนี้มาเมื่อนานมาก (ด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบได้ ) แล้วก็ไม่เคยหยิบอ่าน วันนี้วันดีบวกกับเครียดหลายๆ เรื่องในชีวิต เลยกยิบมาปัดฝุ่นอ่านมันใหม่อีกครั


Tags : โดยกมลสันดานของตัวเอง.. เป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือทั่วๆ ไปเท่าไหร่ (ยกเว้นหนังสือการ์ตูน) แต่บังเอิญซื้อเล่มนี้มาเมื่อนานมาก (ด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบได้ ) แล้วก็ไม่เคยหยิบอ่าน วันนี้วันดีบวกกับเครียดหลายๆ เรื่องในชีวิต เลยกยิบมาปัดฝุ่นอ่านมันใหม่อีกครั โดยกมลสันดานของตัวเอง ไปเท่าไหร่ ยกเว้นหนังสือการ์ตูน ด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบได้ แล้วก็ไม่เคยหยิบอ่าน เรื่องในชีวิต
เวิร์คอ่ะ...Super Glue Gel หลายเดือนที่แล้วมาใช้ กะว่าจะซื้อกาวแห้งเร็วทั่วๆ ไปพอมาดูอ้าวยิบผิดเป็นกาวเจล ก็ไม่คิดว่ามันจะดีอะไร วันนี้จำเป็นต้องใช้กาวรื่อๆ ดูมันยังไม่แข็ง ทีแรกก็กะว่าต้องเปิดหลอดใหม่แล้ว ใช้นิดเดียวที่เหลือก็แห้งแข็งไปเหมือนเคย กาวแบบเจ

เวิร์คอ่ะ...Super Glue Gel หลายเดือนที่แล้วมาใช้ กะว่าจะซื้อกาวแห้งเร็วทั่วๆ ไปพอมาดูอ้าวยิบผิดเป็นกาวเจล ก็ไม่คิดว่ามันจะดีอะไร วันนี้จำเป็นต้องใช้กาวรื่อๆ ดูมันยังไม่แข็ง ทีแรกก็กะว่าต้องเปิดหลอดใหม่แล้ว ใช้นิดเดียวที่เหลือก็แห้งแข็งไปเหมือนเคย กาวแบบเจ


Tags : เวิร์คอ่ะ...Super Glue Gel หลายเดือนที่แล้วมาใช้ กะว่าจะซื้อกาวแห้งเร็วทั่วๆ ไปพอมาดูอ้าวยิบผิดเป็นกาวเจล ก็ไม่คิดว่ามันจะดีอะไร วันนี้จำเป็นต้องใช้กาวรื่อๆ ดูมันยังไม่แข็ง ทีแรกก็กะว่าต้องเปิดหลอดใหม่แล้ว ใช้นิดเดียวที่เหลือก็แห้งแข็งไปเหมือนเคย กาวแบบเจ เวิร์คอ่ะSuper หลายเดือนที่แล้วมาใช้ ก็ไม่คิดว่ามันจะดีอะไร ดูมันยังไม่แข็ง กาวแบบเจ
This page loaded in 1 seconds.