รถโตโยต้า

"สมชาย เหล่าสายเชื้อ" เจ้าของ "โตโยต้าดีเยี่ยม" ดีลเลอร์ขายรถโตโยต้ารายใหญ่ ของอุบลราชธานี. สัมภาษณ์ โดยพี่ตุ้ม หนุ่มเมืองจันท์ พี่โจ้ @Thanahappy   -สอนให้พนักงานออมเงิน "ถ้าคุณไม่รักชีวิตคุณ ผมจะรู้ได้ไงว่าคุณจะรักบริษัทผม"  -คุณต้องเป็นคนจนสุดท้ายของตร

"สมชาย เหล่าสายเชื้อ" เจ้าของ "โตโยต้าดีเยี่ยม" ดีลเลอร์ขายรถโตโยต้ารายใหญ่ ของอุบลราชธานี. สัมภาษณ์ โดยพี่ตุ้ม หนุ่มเมืองจันท์ พี่โจ้ @Thanahappy -สอนให้พนักงานออมเงิน "ถ้าคุณไม่รักชีวิตคุณ ผมจะรู้ได้ไงว่าคุณจะรักบริษัทผม" -คุณต้องเป็นคนจนสุดท้ายของตร


Tags : "สมชาย เหล่าสายเชื้อ" เจ้าของ "โตโยต้าดีเยี่ยม" ดีลเลอร์ขายรถโตโยต้ารายใหญ่ ของอุบลราชธานี. สัมภาษณ์ โดยพี่ตุ้ม หนุ่มเมืองจันท์ พี่โจ้ @Thanahappy -สอนให้พนักงานออมเงิน "ถ้าคุณไม่รักชีวิตคุณ ผมจะรู้ได้ไงว่าคุณจะรักบริษัทผม" -คุณต้องเป็นคนจนสุดท้ายของตร เจ้าของ ของอุบลราชธานี สัมภาษณ์ โดยพี่ตุ้ม หนุ่มเมืองจันท์ พี่โจ้ สอนให้พนักงานออมเงิน
This page loaded in 2 seconds.