รักติดปีก

Search Photos :
powered by

'การเดินทางมักจะพาเราไปเจออะไรใหม่ๆ ที่เราไม่เคยได้พบเจอเสมอ..' ดังนั้น ฉันจึง 'รัก' การเดินทางและอิสระ.. จงติดปีกให้กับตัวเอง มอบโอกาสให้กับตัวเอง และอย่าลืม 'คว้า' โอกาสนั้นไว้ ก่อนที่เราจะไม่ได้ลงมือทำอะไรเลย.. Life is too short to wait. Cr.STangmo #li


Tags : 'การเดินทางมักจะพาเราไปเจออะไรใหม่ๆ ที่เราไม่เคยได้พบเจอเสมอ..' ดังนั้น ฉันจึง 'รัก' การเดินทางและอิสระ.. จงติดปีกให้กับตัวเอง มอบโอกาสให้กับตัวเอง และอย่าลืม 'คว้า' โอกาสนั้นไว้ ก่อนที่เราจะไม่ได้ลงมือทำอะไรเลย.. Life is too short to wait. Cr.STangmo #li ดังนั้น ฉันจึง การเดินทางและอิสระ จงติดปีกให้กับตัวเอง มอบโอกาสให้กับตัวเอง และอย่าลืม โอกาสนั้นไว้ short CrSTangmo
This page loaded in 2 seconds.