ราชการ

Search Photos :
powered by

Relate Keyword for ราชการ

สำนักงาน

สำนักงาน

การควบคุมการปฏิบัติราชการ


Tags : สำนักงาน สำนักงาน
ความ

ความ

ความหมายของระบบราชการ


Tags : ความ
560725_10.jpg

560725_10.jpg

รองผู้ว่าราชการจังหวัด(


Tags : 560725_10.jpg
นายนิวัต รองสวัสดิ์ ตัวแทนหัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 ได้กล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการ ในฐานะประธานเปิดงาน
นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงาน  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ...
This page loaded in 1 seconds.

หมวดหมู่ยอดฮิต

ป้ายเว็ปยอดฮิต