รูปดาวเคราะห์

ตามความเข้าใจนะ  ตั้งแต่ 20มค-20กพ 59 เวลาเช้ามืด ดาวเคราะห์ พุธ ศุกร์ เสาร์ อังคาร พฤหัส ปรากฎเรียงเป็นเส้นบนท้องฟ้าทางทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (เรียงชื่อดาวตามรูปจากขวาล่างไปซ้ายบน)  On 20 January, all five bright planets

ตามความเข้าใจนะ ตั้งแต่ 20มค-20กพ 59 เวลาเช้ามืด ดาวเคราะห์ พุธ ศุกร์ เสาร์ อังคาร พฤหัส ปรากฎเรียงเป็นเส้นบนท้องฟ้าทางทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (เรียงชื่อดาวตามรูปจากขวาล่างไปซ้ายบน) On 20 January, all five bright planets


Tags : ตามความเข้าใจนะ ตั้งแต่ 20มค-20กพ 59 เวลาเช้ามืด ดาวเคราะห์ พุธ ศุกร์ เสาร์ อังคาร พฤหัส ปรากฎเรียงเป็นเส้นบนท้องฟ้าทางทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (เรียงชื่อดาวตามรูปจากขวาล่างไปซ้ายบน) On 20 January, all five bright planets ตามความเข้าใจนะ ตั้งแต่ 20มค20กพ เวลาเช้ามืด ดาวเคราะห์ ศุกร์ เสาร์ อังคาร พฤหัส โดยมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า January bright planets
This page loaded in 0 seconds.