ร้อนในที่ลิ้น รักษา

Search Photos :
powered by
20100329101942.jpg

20100329101942.jpg

ชายอายุ 61 ปี มีรอยโรคที่ลิ้น


Tags : 20100329101942.jpg 20100329101942jpg
This page loaded in 0 seconds.