ร้อนในที่ลิ้น รักษา

Search Photos :
powered by
ความทรมานแสนสาหัสที่สุดอีกเรื่องของทริปเกาหลีนี้ก็คือ ผมดันเป็นแผลร้อนในใต้ลิ้นใหญ่มากๆ น่าจะประมาณ 6-8 มม. ได้ มันทำให้กินข้าวหรือพูดก็ลำบาก ไม่มีความสุขมากเท่าไหร่  จริงๆแล้ว มีตัวข่วยขั้นเทพอยู่ที่บ้าน นั่นก็คือแผ่นปิดรักษาร้อนในจากญี่ปุ่น  จะหาซื้อที่

ความทรมานแสนสาหัสที่สุดอีกเรื่องของทริปเกาหลีนี้ก็คือ ผมดันเป็นแผลร้อนในใต้ลิ้นใหญ่มากๆ น่าจะประมาณ 6-8 มม. ได้ มันทำให้กินข้าวหรือพูดก็ลำบาก ไม่มีความสุขมากเท่าไหร่ จริงๆแล้ว มีตัวข่วยขั้นเทพอยู่ที่บ้าน นั่นก็คือแผ่นปิดรักษาร้อนในจากญี่ปุ่น จะหาซื้อที่


Tags : ความทรมานแสนสาหัสที่สุดอีกเรื่องของทริปเกาหลีนี้ก็คือ ผมดันเป็นแผลร้อนในใต้ลิ้นใหญ่มากๆ น่าจะประมาณ 6-8 มม. ได้ มันทำให้กินข้าวหรือพูดก็ลำบาก ไม่มีความสุขมากเท่าไหร่ จริงๆแล้ว มีตัวข่วยขั้นเทพอยู่ที่บ้าน นั่นก็คือแผ่นปิดรักษาร้อนในจากญี่ปุ่น จะหาซื้อที่ น่าจะประมาณ ไม่มีความสุขมากเท่าไหร่ จริงๆแล้ว จะหาซื้อที่
This page loaded in 1 seconds.