วัฏจักรของสัตว์

Search Photos :
powered by
ที่เก่า กรงเก่า เครื่องเก่า โรคเก่า ช่วงเวลาเดิม admit กันเหมือนเดิม วัฏจักรของสัตว์โรค เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นของคู่กัน เลี้ยงมากันแล้วก็ดูแลกันจนนาทีสุดท้ายของชีวิต เผื่อวันนึงเราแก่ โรคเยอะคงมีใครใจบุญดูแลกันจนวินาทีสุดท้ายเหมือนกัน

ที่เก่า กรงเก่า เครื่องเก่า โรคเก่า ช่วงเวลาเดิม admit กันเหมือนเดิม วัฏจักรของสัตว์โรค เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นของคู่กัน เลี้ยงมากันแล้วก็ดูแลกันจนนาทีสุดท้ายของชีวิต เผื่อวันนึงเราแก่ โรคเยอะคงมีใครใจบุญดูแลกันจนวินาทีสุดท้ายเหมือนกัน


Tags : ที่เก่า กรงเก่า เครื่องเก่า โรคเก่า ช่วงเวลาเดิม admit กันเหมือนเดิม วัฏจักรของสัตว์โรค เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นของคู่กัน เลี้ยงมากันแล้วก็ดูแลกันจนนาทีสุดท้ายของชีวิต เผื่อวันนึงเราแก่ โรคเยอะคงมีใครใจบุญดูแลกันจนวินาทีสุดท้ายเหมือนกัน ที่เก่า กรงเก่า เครื่องเก่า โรคเก่า ช่วงเวลาเดิม admit กันเหมือนเดิม วัฏจักรของสัตว์โรค เป็นของคู่กัน เผื่อวันนึงเราแก่
This page loaded in 1 seconds.