วัฒนธรรม

once of me my photograph ภารตะแดนดินถิ่นวัฒนธรรม อยากจะหาโอกาสไปเยือนอีกสักครา.. #instafonts #nikond80 #nice #fix #50mm #india #old #mumbai #bybird #black #white #temper #flickr #tumblr #travel #hope #life #lens #like #share #snap #shutter #portrait #post
This page loaded in 1 seconds.