วิชาเทพ

2 หนุ่มนักศึกษาวิศวะเกษตร “มทร.ธัญบุรี” ออกแบบ-สร้างเครื่องตะบันน้ำ ลดการใช้พลังงาน      สองหนุ่มนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นายพงษ์เทพ ด้วงทอง และนายพรหมรินทร์ เงาภู่

2 หนุ่มนักศึกษาวิศวะเกษตร “มทร.ธัญบุรี” ออกแบบ-สร้างเครื่องตะบันน้ำ ลดการใช้พลังงาน สองหนุ่มนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นายพงษ์เทพ ด้วงทอง และนายพรหมรินทร์ เงาภู่


Tags : 2 หนุ่มนักศึกษาวิศวะเกษตร “มทร.ธัญบุรี” ออกแบบ-สร้างเครื่องตะบันน้ำ ลดการใช้พลังงาน สองหนุ่มนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นายพงษ์เทพ ด้วงทอง และนายพรหมรินทร์ เงาภู่ หนุ่มนักศึกษาวิศวะเกษตร “มทรธัญบุรี” ลดการใช้พลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ธัญบุรี นายพงษ์เทพ ด้วงทอง และนายพรหมรินทร์ เงาภู่
Who want to get it. Will give you free. Its my 2 semester textbook from STOU. ใครอยากได้ให้ฟรีครับ อยู่เชียงใหม่ ใกล้ โรงพยาบาลเทพปัญญา ติดต่อทาเลย นี้คือชุดวิชาที่ผมสอบผ่านมาแล้วครับ #kachin #klschiangmai #stoustudent #kachinlifestories #คะฉิ่น #คะฉิ่นใน
by @psnawseng "Who want to get it. Will give you free. Its my 2 semester textbook from STOU. ใครอยากได้ให้ฟรีครับ อยู่เชียงใหม่ ใกล้ โรงพยาบาลเทพปัญญา ติดต่อทาเลย นี้คือชุดวิชาที่ผมสอบผ่านมาแล้วครับ #kachin #klschiangmai #stoustudent #kachinlifestories #ค
This page loaded in 2 seconds.