วิชาเทพ

Who want to get it. Will give you free. Its my 2 semester textbook from STOU. ใครอยากได้ให้ฟรีครับ อยู่เชียงใหม่ ใกล้ โรงพยาบาลเทพปัญญา ติดต่อทาเลย นี้คือชุดวิชาที่ผมสอบผ่านมาแล้วครับ #kachin #klschiangmai #stoustudent #kachinlifestories #คะฉิ่น #คะฉิ่นใน
2 หนุ่มนักศึกษาวิศวะเกษตร “มทร.ธัญบุรี” ออกแบบ-สร้างเครื่องตะบันน้ำ ลดการใช้พลังงาน      สองหนุ่มนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นายพงษ์เทพ ด้วงทอง และนายพรหมรินทร์ เงาภู่

2 หนุ่มนักศึกษาวิศวะเกษตร “มทร.ธัญบุรี” ออกแบบ-สร้างเครื่องตะบันน้ำ ลดการใช้พลังงาน สองหนุ่มนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นายพงษ์เทพ ด้วงทอง และนายพรหมรินทร์ เงาภู่


Tags : 2 หนุ่มนักศึกษาวิศวะเกษตร “มทร.ธัญบุรี” ออกแบบ-สร้างเครื่องตะบันน้ำ ลดการใช้พลังงาน สองหนุ่มนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นายพงษ์เทพ ด้วงทอง และนายพรหมรินทร์ เงาภู่ หนุ่มนักศึกษาวิศวะเกษตร “มทรธัญบุรี” ลดการใช้พลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ธัญบุรี นายพงษ์เทพ ด้วงทอง และนายพรหมรินทร์ เงาภู่
by @psnawseng "Who want to get it. Will give you free. Its my 2 semester textbook from STOU. ใครอยากได้ให้ฟรีครับ อยู่เชียงใหม่ ใกล้ โรงพยาบาลเทพปัญญา ติดต่อทาเลย นี้คือชุดวิชาที่ผมสอบผ่านมาแล้วครับ #kachin #klschiangmai #stoustudent #kachinlifestories #ค
This page loaded in 1 seconds.