วิธีการปลูกมันสําปะหลัง

index_04_clip_image002_0002.jpg

index_04_clip_image002_0002.jpg

รูปที่ 4 สภาพร่องปลูกมัน


Tags : index_04_clip_image002_0002.jpg
มันสำปะหลัง และ

มันสำปะหลัง และ

การฉีดพ่นทางใบ การให้ปุ๋ยน้ำ


Tags : มันสำปะหลัง และ มันสำปะหลัง
This page loaded in 0 seconds.