วิสัยทัศน์ในการทํางาน

คณะ

คณะ

วิสัยทัศน์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


Tags : คณะ
kpi11_1.gif

kpi11_1.gif

ตัวชี้วัดผลการทำงานแบ่งเป็นกี่


Tags : kpi11_1gif
นปร. ฟัง

นปร. ฟัง

สู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน


Tags : นปร ฟัง
วิสัย

วิสัย

การจัดระบบควบคุมการทำงานของคน


Tags : วิสัย
Knowledge Management

Knowledge Management

มีวิสัยทัศน์ที่ดี


Tags : Knowledge Management
This page loaded in 1 seconds.