สมบัติของคลื่นกล

Search Photos :
powered by
image.asp?ID=1695636

image.asp?ID=1695636

ทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นตก


Tags : image.asp?ID=1695636 imageaspID1695636
Upperclass: คลื่น

Upperclass: คลื่น

แทรกสอดของ คลื่นได้เช่นกัน


Tags : Upperclass: คลื่น คลื่น
คลื่นกล: สมบัติ

คลื่นกล: สมบัติ

การสะท้อนของคลื่นเป็น


Tags : คลื่นกล: สมบัติ สมบัติ
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด