สอนเล่นเบส

fret+names+BASS+no+sharps.JPG

fret+names+BASS+no+sharps.JPG

แต่ยังจะเล่นเป็นตัวอย่าง


Tags :
kucity.

kucity.

[27] จากคุณ :[IT KU SRC ปี4]


Tags : kucity
ทางเดินคอร์ด Pop Jazz for Electric Bass

ทางเดินคอร์ด Pop Jazz for Electric Bass

ใช้เล่นร่วมกับคอร์ดด้านบน


Tags : ทางเดินคอร์ด Pop Jazz for Electric Bass
Guitar Tips :: Guitarcool.com

Guitar Tips :: Guitarcool.com

แบบฝึกหัดการจับคอร์ดบนเบส


Tags : Guitar Tips Guitarcoolcom
Notation key and Working key --- kttbass------Bass Guitar Bassist ...

Notation key and Working key --- kttbass------Bass Guitar Bassist ...

ต่อมาก็ต้องมาดูว่าโน้ตตัวไหน


Tags : Notation key and Working key kttbassBass Guitar Bassist
This page loaded in 1 seconds.