สาธุ

Search Photos :
powered by
#อนุโมทนา สาธุ พร้อม ๆ กันก็พอครับ #สาธุ ๆๆๆ  ร่วมกับ #สถานีรายงานดอยอินทนนท์ #เชียงใหม่ ในการเททองหล่อรูปเหมือน  #พระครูบาศรีวิชัย  #ขนาดหน้าตัก ๓๒ นิ้ว #น้ำหนักทอง ๑๑๒ บาท ข้าพเจ้าขอให้ #ผลบุญ ในการ #เททอง #หล่อพระ ในครั้งนี้ จงสำเร็จแด่ผู้ที่ได้อ่านและ

#อนุโมทนา สาธุ พร้อม ๆ กันก็พอครับ #สาธุ ๆๆๆ ร่วมกับ #สถานีรายงานดอยอินทนนท์ #เชียงใหม่ ในการเททองหล่อรูปเหมือน #พระครูบาศรีวิชัย #ขนาดหน้าตัก ๓๒ นิ้ว #น้ำหนักทอง ๑๑๒ บาท ข้าพเจ้าขอให้ #ผลบุญ ในการ #เททอง #หล่อพระ ในครั้งนี้ จงสำเร็จแด่ผู้ที่ได้อ่านและ


Tags : #อนุโมทนา สาธุ พร้อม ๆ กันก็พอครับ #สาธุ ๆๆๆ ร่วมกับ #สถานีรายงานดอยอินทนนท์ #เชียงใหม่ ในการเททองหล่อรูปเหมือน #พระครูบาศรีวิชัย #ขนาดหน้าตัก ๓๒ นิ้ว #น้ำหนักทอง ๑๑๒ บาท ข้าพเจ้าขอให้ #ผลบุญ ในการ #เททอง #หล่อพระ ในครั้งนี้ จงสำเร็จแด่ผู้ที่ได้อ่านและ พร้อม กันก็พอครับ ร่วมกับ ในการเททองหล่อรูปเหมือน ข้าพเจ้าขอให้ ในการ ในครั้งนี้
This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด