สามัญรุ่นใหญ่

ตัวแทนนิสิตที่จัดกิจกรรม งานเทศกาลขนมและของขวัญ ครั้งที่ 26 "กิฟท์สามัญรุ่นใหญ่" ซึ่งจะจัดขึ้นที่ครุศิลป์ จุฬาฯ ในวัยที่ 29-30 ม.ค. 58 นี้ ได้ไปประชาสัมพันธ์งานในรายการ "สวยเฉียบเนี้ยบ" ซึ่งออกอากาศทางช่อง workpoint tv เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 58 ติดตามรายการย

ตัวแทนนิสิตที่จัดกิจกรรม งานเทศกาลขนมและของขวัญ ครั้งที่ 26 "กิฟท์สามัญรุ่นใหญ่" ซึ่งจะจัดขึ้นที่ครุศิลป์ จุฬาฯ ในวัยที่ 29-30 ม.ค. 58 นี้ ได้ไปประชาสัมพันธ์งานในรายการ "สวยเฉียบเนี้ยบ" ซึ่งออกอากาศทางช่อง workpoint tv เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 58 ติดตามรายการย


Tags : ตัวแทนนิสิตที่จัดกิจกรรม งานเทศกาลขนมและของขวัญ ครั้งที่ 26 "กิฟท์สามัญรุ่นใหญ่" ซึ่งจะจัดขึ้นที่ครุศิลป์ จุฬาฯ ในวัยที่ 29-30 ม.ค. 58 นี้ ได้ไปประชาสัมพันธ์งานในรายการ "สวยเฉียบเนี้ยบ" ซึ่งออกอากาศทางช่อง workpoint tv เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 58 ติดตามรายการย ตัวแทนนิสิตที่จัดกิจกรรม งานเทศกาลขนมและของขวัญ ครั้งที่ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ครุศิลป์ จุฬาฯ ในวัยที่ ซึ่งออกอากาศทางช่อง workpoint เมื่อวันที่ ติดตามรายการย
This page loaded in 1 seconds.