สิทธิ์เจริญ

Search Photos :
powered by
HNY 2013 ^_^ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิสิทธิ์ทั่วทั้งสากลโลกจงดลบันดาลให้พี่ๆเพื่อนๆมีแต่ความสุข ความเจริญ สุขกาย สบายใจ ตลอดปีใหม่นี้และปีต่อๆไปนะคะ....BowieZ
Happy New Year 2014  ในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2557 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย จงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในสิ่งอันพิงปราถนาทุกประการ #happynewyear2014 #HNY2014
คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย ขอส่งมอบความสุขพร้อมของขวัญสวัสดีปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ "ขอให้สุขทุกวารกาลสมัย ขอสุขะ พลานามัย สมสุขศรี เจริญลาภยศลือไกลชัยทวี แลครอบครัวมั่งมีทวีเจริญ" ส่งมอบความสุขให้แด่ คุณกฤษณา เพียราธิสิทธิ์ ผู้บริหา

คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย ขอส่งมอบความสุขพร้อมของขวัญสวัสดีปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ "ขอให้สุขทุกวารกาลสมัย ขอสุขะ พลานามัย สมสุขศรี เจริญลาภยศลือไกลชัยทวี แลครอบครัวมั่งมีทวีเจริญ" ส่งมอบความสุขให้แด่ คุณกฤษณา เพียราธิสิทธิ์ ผู้บริหา


Tags : คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย ขอส่งมอบความสุขพร้อมของขวัญสวัสดีปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ "ขอให้สุขทุกวารกาลสมัย ขอสุขะ พลานามัย สมสุขศรี เจริญลาภยศลือไกลชัยทวี แลครอบครัวมั่งมีทวีเจริญ" ส่งมอบความสุขให้แด่ คุณกฤษณา เพียราธิสิทธิ์ ผู้บริหา คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย ประจำปี ขอสุขะ พลานามัย สมสุขศรี เจริญลาภยศลือไกลชัยทวี ส่งมอบความสุขให้แด่ คุณกฤษณา เพียราธิสิทธิ์ ผู้บริหา
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด