สุนารี

(วสันตดิลก ๑๔ ) ยามยลลออวรสุรางค์...................ก็สะอางสะอาดองค์ ผินเพ่งพิลาสสิริอนงค์..................วรพักตร์สุนารี ฯ เพราเพริศจะเปรียบ ณ ปุระใด.......สุวิไลพิภพตรี งามอื่น บ เทียบวธุรุจี....................นฤมลกระยาหงัน ฯ ก่อกายเกษียรชลสมุทร...
กราบสักการะท้าวสุรนารี (ย่าโม) ณ วันวางพานบายศรีสักการะท้าวสุรนารี ในงาน "วันฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี" ปี 2560 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560  เสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
#นารีรัตนา บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช-สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ http://youtu.be/LqOHESkRtEE?t=10s เป็นบทเพลงที่ไพเราะมากจริงๆ ด้วยดนตรี คำร้อง ทำนอง และเสียงคุณภาพของปาน ธนพร แต่สำคัญกว่าอื่นใด  "สมเด

#นารีรัตนา บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช-สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ http://youtu.be/LqOHESkRtEE?t=10s เป็นบทเพลงที่ไพเราะมากจริงๆ ด้วยดนตรี คำร้อง ทำนอง และเสียงคุณภาพของปาน ธนพร แต่สำคัญกว่าอื่นใด "สมเด


Tags : #นารีรัตนา บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช-สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ http://youtu.be/LqOHESkRtEE?t=10s เป็นบทเพลงที่ไพเราะมากจริงๆ ด้วยดนตรี คำร้อง ทำนอง และเสียงคุณภาพของปาน ธนพร แต่สำคัญกว่าอื่นใด "สมเด สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ เมษายน ด้วยดนตรี คำร้อง ทำนอง และเสียงคุณภาพของปาน แต่สำคัญกว่าอื่นใด
คุณปณิดา สุขศรีดากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น และ คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ร่วมวางบายศรีสักการะในงาน "วันฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี" ป

คุณปณิดา สุขศรีดากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น และ คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ร่วมวางบายศรีสักการะในงาน "วันฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี" ป


Tags : คุณปณิดา สุขศรีดากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น และ คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ร่วมวางบายศรีสักการะในงาน "วันฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี" ป คุณปณิดา สุขศรีดากุล ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน ซีพีเอ็น คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ร่วมวางบายศรีสักการะในงาน
#นารีรัตนา บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช-สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา และ ศิลปินอาสาในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม ทำนอง : เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ เรียบเรียง

#นารีรัตนา บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช-สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา และ ศิลปินอาสาในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม ทำนอง : เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ เรียบเรียง


Tags : #นารีรัตนา บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช-สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา และ ศิลปินอาสาในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม ทำนอง : เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ เรียบเรียง สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ วันที่ เมษายน คำร้อง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา วัดปทุมวนาราม ทำนอง เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ เรียบเรียง
เพลง : #กราบเท้าย่าโม ศิลปิน : #สุนารี ราชสีมา  สองมือกราบลงที่ตรง เหนืออาสน์ แทบบาทย่าโม ที่หลานเติบโต เพราะพร แม่ย่า ลูกทิ้งแผ่นดิน ถิ่นอีสาน จากมิตรวงศ์วารบ้านป่า ลูกต้องเข้ามาเป็นศิล..ปิน  เพราะความอยากดัง อยากดีของลูก เหมือนถูกดลใจ ให้ทิ้งบ้าน

เพลง : #กราบเท้าย่าโม ศิลปิน : #สุนารี ราชสีมา สองมือกราบลงที่ตรง เหนืออาสน์ แทบบาทย่าโม ที่หลานเติบโต เพราะพร แม่ย่า ลูกทิ้งแผ่นดิน ถิ่นอีสาน จากมิตรวงศ์วารบ้านป่า ลูกต้องเข้ามาเป็นศิล..ปิน เพราะความอยากดัง อยากดีของลูก เหมือนถูกดลใจ ให้ทิ้งบ้าน


Tags : เพลง : #กราบเท้าย่าโม ศิลปิน : #สุนารี ราชสีมา สองมือกราบลงที่ตรง เหนืออาสน์ แทบบาทย่าโม ที่หลานเติบโต เพราะพร แม่ย่า ลูกทิ้งแผ่นดิน ถิ่นอีสาน จากมิตรวงศ์วารบ้านป่า ลูกต้องเข้ามาเป็นศิล..ปิน เพราะความอยากดัง อยากดีของลูก เหมือนถูกดลใจ ให้ทิ้งบ้าน ศิลปิน ราชสีมา สองมือกราบลงที่ตรง เหนืออาสน์ แทบบาทย่าโม ที่หลานเติบโต เพราะพร แม่ย่า ลูกทิ้งแผ่นดิน ถิ่นอีสาน จากมิตรวงศ์วารบ้านป่า ลูกต้องเข้ามาเป็นศิลปิน เพราะความอยากดัง อยากดีของลูก เหมือนถูกดลใจ ให้ทิ้งบ้าน
This page loaded in 2 seconds.