หนังสือมานีมานะ

ร่วมไว้อาลัยให้กับ อ.รัชนี ศรีไพรวรรณ ผู้แต่งหนังสือเรียน "มานี มานะ" ท่านได้ถึงแก่กรรมแล้ว ขอบคุณด้วยนะครับที่ทำให้ผมอ่านและเขียนภาษาไทยได้จนทุกวันนี้
ได้มาแล้วหนังสือมานี มานะ ปิติ ชูใจ ครบทั้ง 12 เล่ม ป.1-ป.6 บางทีเหนื่อย ๆ ย้อนกลับไปเป็นเด็ก ๆ ก็น่าจะทำดีขึ้น เจ็บสุดก็แค่โดนครูตี
ขอไว้อาลัย อาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ ผู้แต่ง หนังสือ มานะ มานี ปิติชูใจ ที่พวกเราได้เรียนกัน ในวิชา ภาษาไทย ตอน ป.1 จำได้ใหม ? #RIP
This page loaded in 0 seconds.