หลวงพ่อพุธ

Search Photos :
powered by
“บาปที่ทำแล้วมันแก้ไม่ได้ แต่นิสัยชั่วที่เราประพฤติอยู่นั้นมันแก้ได้ ท่านให้แก้กันที่ตรงนี้” –หลวงพ่อพุธ ฐานิโย–
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด