อาจารย์ลักษณ์

บรรยายพิเศษของอาจารย์โต้ง-เรวัฒน์ ชำนาญ จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ร่วมกับอาจารย์โหน่ง) หัวเรื่อง "อัตลักษณ์ไทยสู่งานออกเเบบร่วมสมัย (โดยเนื้อความจะเกี่ยวกับงานสเกล ที่รองลงมาจ

บรรยายพิเศษของอาจารย์โต้ง-เรวัฒน์ ชำนาญ จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ร่วมกับอาจารย์โหน่ง) หัวเรื่อง "อัตลักษณ์ไทยสู่งานออกเเบบร่วมสมัย (โดยเนื้อความจะเกี่ยวกับงานสเกล ที่รองลงมาจ


Tags : บรรยายพิเศษของอาจารย์โต้ง-เรวัฒน์ ชำนาญ จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ร่วมกับอาจารย์โหน่ง) หัวเรื่อง "อัตลักษณ์ไทยสู่งานออกเเบบร่วมสมัย (โดยเนื้อความจะเกี่ยวกับงานสเกล ที่รองลงมาจ ชำนาญ จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ร่วมกับอาจารย์โหน่ง หัวเรื่อง ที่รองลงมาจ
บรรยายพิเศษของ รศ.พิศประไพ สาระศาลิน จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินรายการโดย อาจารย์โต้ง-เรวัฒน์ ชำนาญ เกี่ยวกับหัวเรื่อง "อัตลักษณ์ผ้าไทยร่วมสมัย" จัดที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชด

บรรยายพิเศษของ รศ.พิศประไพ สาระศาลิน จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินรายการโดย อาจารย์โต้ง-เรวัฒน์ ชำนาญ เกี่ยวกับหัวเรื่อง "อัตลักษณ์ผ้าไทยร่วมสมัย" จัดที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชด


Tags : บรรยายพิเศษของ รศ.พิศประไพ สาระศาลิน จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินรายการโดย อาจารย์โต้ง-เรวัฒน์ ชำนาญ เกี่ยวกับหัวเรื่อง "อัตลักษณ์ผ้าไทยร่วมสมัย" จัดที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชด บรรยายพิเศษของ รศพิศประไพ สาระศาลิน จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินรายการโดย อาจารย์โต้งเรวัฒน์ ชำนาญ เกี่ยวกับหัวเรื่อง จัดที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชด
บรรยายพิเศษของอาจารย์โต้ง-เรวัฒน์ ชำนาญ จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับอาจารย์โหน่ง-ธีร ธนะมั่น เกี่ยวกับหัวเรื่อง "อัตลักษณ์ไทยสู่งานออกเเบบร่วมสมัย" จัดที่หอศิลป์ร่วมสมัยร

บรรยายพิเศษของอาจารย์โต้ง-เรวัฒน์ ชำนาญ จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับอาจารย์โหน่ง-ธีร ธนะมั่น เกี่ยวกับหัวเรื่อง "อัตลักษณ์ไทยสู่งานออกเเบบร่วมสมัย" จัดที่หอศิลป์ร่วมสมัยร


Tags : บรรยายพิเศษของอาจารย์โต้ง-เรวัฒน์ ชำนาญ จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับอาจารย์โหน่ง-ธีร ธนะมั่น เกี่ยวกับหัวเรื่อง "อัตลักษณ์ไทยสู่งานออกเเบบร่วมสมัย" จัดที่หอศิลป์ร่วมสมัยร ชำนาญ จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับอาจารย์โหน่งธีร ธนะมั่น เกี่ยวกับหัวเรื่อง จัดที่หอศิลป์ร่วมสมัยร
This page loaded in 2 seconds.