อารยธรรมจีน

คณะทัวร์บอกว่าแต่งตัวเหมือนปีกัสโซ่ ภาพถ่ายในบรรยากาศเกาหลีกับหญ้าอึนโซและหมู่แมกไม้ดอกท้อสีขาวแบบจีนประยุกต์ สองบรรยากาศ สองอารยธรรมที่ลงตัว ณ ศูนย์วิจัยพิพิธพัณฑ์ต้นน้ำขุนสถาน จ.น่าน ประเทศไทย
This page loaded in 2 seconds.