เต็มเรื่อง

Search Photos :
powered by
มีอีกตั้งหลายเรื่องราว ที่เราเองก็ลืมขอบคุณ.  เป็นอีกวันที่แอบวุ่นวาย เป็นวันธรรมดาๆที่ดูอึมครึม  เป็นอีกวันที่เหนื่อยๆล้าๆ แต่ก็เป็นอีกวันที่ชีวิตได้เติมเต็ม  เป็นวันธรรมดาๆอีกวันหนึ่ง ที่คนๆแรกที่คิดถึง โทรมาตอนตื่นนอน คล้ายจะเป็นโชคดีแรกของวัน  เป็นอีก

มีอีกตั้งหลายเรื่องราว ที่เราเองก็ลืมขอบคุณ. เป็นอีกวันที่แอบวุ่นวาย เป็นวันธรรมดาๆที่ดูอึมครึม เป็นอีกวันที่เหนื่อยๆล้าๆ แต่ก็เป็นอีกวันที่ชีวิตได้เติมเต็ม เป็นวันธรรมดาๆอีกวันหนึ่ง ที่คนๆแรกที่คิดถึง โทรมาตอนตื่นนอน คล้ายจะเป็นโชคดีแรกของวัน เป็นอีก


Tags : มีอีกตั้งหลายเรื่องราว ที่เราเองก็ลืมขอบคุณ. เป็นอีกวันที่แอบวุ่นวาย เป็นวันธรรมดาๆที่ดูอึมครึม เป็นอีกวันที่เหนื่อยๆล้าๆ แต่ก็เป็นอีกวันที่ชีวิตได้เติมเต็ม เป็นวันธรรมดาๆอีกวันหนึ่ง ที่คนๆแรกที่คิดถึง โทรมาตอนตื่นนอน คล้ายจะเป็นโชคดีแรกของวัน เป็นอีก มีอีกตั้งหลายเรื่องราว ที่เราเองก็ลืมขอบคุณ เป็นอีกวันที่แอบวุ่นวาย เป็นอีกวันที่เหนื่อยๆล้าๆ เป็นวันธรรมดาๆอีกวันหนึ่ง ที่คนๆแรกที่คิดถึง โทรมาตอนตื่นนอน คล้ายจะเป็นโชคดีแรกของวัน เป็นอีก
น่าจะเป็นอัลบั้มที่ฟีนที่สุดแล้วของ วงขยี้ฟักทอง อยู่ในยุคที่รุ่งเรื่องที่สุดของวง ดนตรีครบเครื่องที่สุด เอ็มวีที่น่าจดจำเต็มไปหมด #thesmashingpumpkins #melloncollieandtheinfinitesadness #แต่เดิมมีเทป #ไม่มีเครื่องเล่นละ #ได้กลับมาฟังอีก
Missing Mekong Rider ;— คิดถึงการปั่นริมแม่น้ำโขง เราชอบมองแม่น้ำโขงทั้งตอนกลางวันและกลางคืน เราชอบที่แม่น้ำสายยาวมากนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวและวิถีชีวิต เหมือนกำลังนั่งดูคุณปู่คนหนึ่งกำลังรดน้ำต้นไม้ เป็นการมองที่ยิ้มสบายใจ ไม่ต้องคิดถึงอะไรและคิดถึงใคร คิ

Missing Mekong Rider ;— คิดถึงการปั่นริมแม่น้ำโขง เราชอบมองแม่น้ำโขงทั้งตอนกลางวันและกลางคืน เราชอบที่แม่น้ำสายยาวมากนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวและวิถีชีวิต เหมือนกำลังนั่งดูคุณปู่คนหนึ่งกำลังรดน้ำต้นไม้ เป็นการมองที่ยิ้มสบายใจ ไม่ต้องคิดถึงอะไรและคิดถึงใคร คิ


Tags : Missing Mekong Rider ;— คิดถึงการปั่นริมแม่น้ำโขง เราชอบมองแม่น้ำโขงทั้งตอนกลางวันและกลางคืน เราชอบที่แม่น้ำสายยาวมากนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวและวิถีชีวิต เหมือนกำลังนั่งดูคุณปู่คนหนึ่งกำลังรดน้ำต้นไม้ เป็นการมองที่ยิ้มสบายใจ ไม่ต้องคิดถึงอะไรและคิดถึงใคร คิ Missing Mekong Rider คิดถึงการปั่นริมแม่น้ำโขง เป็นการมองที่ยิ้มสบายใจ
This page loaded in 2 seconds.