เว็บรวม

Search Photos :
powered by
เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนศรีแสงธรรม เลขที่ 212 หมู่ที่5 บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
เว็บรวม API ของไทยที่สร้างโดย #NECTEC หากคุณมี Public API สามารถนำไปแชร์ให้คนนำไปใช้ได้ที่นี่ www.apidd.com ตอนนี้มี API ของ text to speech ของไทยให้ใช้ด้วย ลองๆ
ในงาน Joomladay 2014 อ.ปริญญาให้ข้อมูลมาว่า Website ของประเทศไทยโดยเฉพาะเว็บของรัฐบาลไทยโดน hacker ทำการฝัง Malware มากที่สุดในโลก คือ 85% ของทั้งโลกคือเว็บราชการไทย , 10% เป็นของรัฐบาลจีน และอีก 5% คือเว็บราชการทั้งโลกรวมกัน แหม่ เว็บราชการไทยช่างปลอดภัย

ในงาน Joomladay 2014 อ.ปริญญาให้ข้อมูลมาว่า Website ของประเทศไทยโดยเฉพาะเว็บของรัฐบาลไทยโดน hacker ทำการฝัง Malware มากที่สุดในโลก คือ 85% ของทั้งโลกคือเว็บราชการไทย , 10% เป็นของรัฐบาลจีน และอีก 5% คือเว็บราชการทั้งโลกรวมกัน แหม่ เว็บราชการไทยช่างปลอดภัย


Tags : ในงาน Joomladay 2014 อ.ปริญญาให้ข้อมูลมาว่า Website ของประเทศไทยโดยเฉพาะเว็บของรัฐบาลไทยโดน hacker ทำการฝัง Malware มากที่สุดในโลก คือ 85% ของทั้งโลกคือเว็บราชการไทย , 10% เป็นของรัฐบาลจีน และอีก 5% คือเว็บราชการทั้งโลกรวมกัน แหม่ เว็บราชการไทยช่างปลอดภัย ในงาน Joomladay อปริญญาให้ข้อมูลมาว่า Website hacker ทำการฝัง Malware มากที่สุดในโลก เป็นของรัฐบาลจีน และอีก เว็บราชการไทยช่างปลอดภัย
This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด