เสียง

Search Photos :
powered by
RSU :::

RSU :::

และช่วงขยายของคลื่นเสียง


Tags : RSU :::
Untitled Document

Untitled Document

รูปที่ 2 สัญญาณเสียงเลข ”2”


Tags : Untitled Document Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document

รูปที่ 3 สัญญาณเสียงเลข ”2”


Tags : Untitled Document Untitled Document
This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด