เสียง

รบกวนฝาก "Share to all Foreigner" ให้พี่น้องผองเพื่อนชาวต่างชาติทุกท่านได้รับรู้ รับทราบข้อเท็จจริงครับ.. ชัดเจน ทั้งภาพ เสียงและเนื้อหา พร้อม Subtitle Eng-Thai .. เป็นอีกหนึ่งที่ขอยกให้เป็น "Top Post Of The Year" (y)    วีดิโอ ที่ส่งมานี้ ความยาว 11.30 น
This page loaded in 0 seconds.