เสียงในภาษาไทย

เสียง (Seniorthai)

เสียง (Seniorthai)

(หน่วยเสียงที่แสดงโดยใช้สีแดง


Tags : เสียง (Seniorthai) เสียง Seniorthai
Northeastern Dialect

Northeastern Dialect

(หน่วยเสียงที่แสดงโดยใช้สีแดง


Tags : Northeastern Dialect Northeastern Dialect
l18-154b.jpg

l18-154b.jpg

มีสระผสมอีก ๓ เสียง คือ เ-ีย


Tags : l18-154b.jpg 154bjpg
once of me my photograph เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลเรื่องของกิน..เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของกินที่หลากหลายแต่นั้นคอมงไม่ใช่สิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองไทยเท่ากับวัฒนธรรมประเพณี ภาษา การไหว้และรอยยิ้ม!!ท้ายที่สุดผมก็ภูมิใจที่
This page loaded in 0 seconds.