เสียงในภาษาไทย

once of me my photograph เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลเรื่องของกิน..เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของกินที่หลากหลายแต่นั้นคอมงไม่ใช่สิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองไทยเท่ากับวัฒนธรรมประเพณี ภาษา การไหว้และรอยยิ้ม!!ท้ายที่สุดผมก็ภูมิใจที่
This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด