เสียงในภาษาไทย

เสียง (Seniorthai)

เสียง (Seniorthai)

(หน่วยเสียงที่แสดงโดยใช้สีแดง


Tags : เสียง (Seniorthai) เสียง Seniorthai
หลักการ

หลักการ

หน่วยเสียงภาษาไทย


Tags : หลักการ หลักการ
neastcon.gif

neastcon.gif

(หน่วยเสียงที่แสดงโดยใช้สีแดง


Tags : neastcon.gif neastcongif
once of me my photograph เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลเรื่องของกิน..เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของกินที่หลากหลายแต่นั้นคอมงไม่ใช่สิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองไทยเท่ากับวัฒนธรรมประเพณี ภาษา การไหว้และรอยยิ้ม!!ท้ายที่สุดผมก็ภูมิใจที่
This page loaded in 1 seconds.