แผนการสอน

ดีใจ น้ำตาแทบไหล #ปิดเทอมแล้วครัช อย่าดีใจไปฮะ ผอ.บอกการบ้านของครูคือแผนการจัดการเรียนการสอน #ดีนะที่ไม่มีเงินเที่ยว เพ้อ เี่ยไรวะูเนี่ย เอาเป็นว่า ดีใจที่ปิดเทอมพอละ คิดเรื่องอื่นไปไย
แผนการสอนคาบแรก เป็นการเตรียมตัวในการศึกษา โดยใช้อารมณ์เป็นตัวค้นคว้า จึงต้องทรงอารมณ์ ๑. เลิกสนใจดีชั่วคนอื่น สนใจอารมณ์ตนเองให้อยู่ในความดี ไม่สนใจอารมณ์ชั่วร้าย ๒. ทรงศีลให้บริสุทธิ์ ๓. ระงับนิวรณ์ ๕ ประการคือ ก.ไม่เพ่งในทรัพย์คืออยากได้ทรัพย์ผู้อื่น ข

แผนการสอนคาบแรก เป็นการเตรียมตัวในการศึกษา โดยใช้อารมณ์เป็นตัวค้นคว้า จึงต้องทรงอารมณ์ ๑. เลิกสนใจดีชั่วคนอื่น สนใจอารมณ์ตนเองให้อยู่ในความดี ไม่สนใจอารมณ์ชั่วร้าย ๒. ทรงศีลให้บริสุทธิ์ ๓. ระงับนิวรณ์ ๕ ประการคือ ก.ไม่เพ่งในทรัพย์คืออยากได้ทรัพย์ผู้อื่น ข


Tags : แผนการสอนคาบแรก เป็นการเตรียมตัวในการศึกษา โดยใช้อารมณ์เป็นตัวค้นคว้า จึงต้องทรงอารมณ์ ๑. เลิกสนใจดีชั่วคนอื่น สนใจอารมณ์ตนเองให้อยู่ในความดี ไม่สนใจอารมณ์ชั่วร้าย ๒. ทรงศีลให้บริสุทธิ์ ๓. ระงับนิวรณ์ ๕ ประการคือ ก.ไม่เพ่งในทรัพย์คืออยากได้ทรัพย์ผู้อื่น ข แผนการสอนคาบแรก จึงต้องทรงอารมณ์ เลิกสนใจดีชั่วคนอื่น ไม่สนใจอารมณ์ชั่วร้าย ทรงศีลให้บริสุทธิ์ ระงับนิวรณ์ ประการคือ
This page loaded in 1 seconds.