ใครคือ

คนหนึ่งกอปรด้วยปริญญาและวิชาการ อีกคนหนึ่งหาได้ผ่านหลักสูตรมัธยมปลายไม่  แต่คนหนึ่งพยายามใช่วาทะกรรมบิดเบือนคำและความหมายของประชาธิปไตย ไม่ต้องใช้ปัญญาเพียงแค่ดูก็พอเข้าใจ ว่าใครคือองค์ความรู้ ใครคือความฉ้อฉลและบิดเบือน
This page loaded in 1 seconds.

หมวดหมู่ยอดฮิต