ใครคือ

..... ฉันสู้ถากถางสร้างทาง... ทำไม ฉันสร้างเพื่อใคร... ก็ใครคือแรงผลักดัน นอกจากแรงใจที่ให้กับฉัน ยังร่วมสร้างฝัน... สร้างสรรค์สิ่งปราถนา ฉันผิดเพียงไหนในความเป็นคน นอกจากความจน... แต่จนสู้ทนเสาะหา ส่วนเธอเปลี่ยนใจไม่ให้เวลา เหมือนเจตนา...ฆ่าฉันบั่นรักมลา
This page loaded in 2 seconds.