ใบเลี้ยงเดี่ยว

Search Photos :
powered by


Tags :
#kroolux  จำได้มั้ยๆ ลำต้นใบเลี้ยงคู่ ด้านในของ #cambium คือ #xylem ส่วนด้านนอกคือ #pholem และเป็นเปลือกไม้ ส่วนใบเลี้ยงเดี่ยวไม่มี cambium นะ
This page loaded in 1 seconds.