ใบเลี้ยงเดี่ยว

#kroolux  จำได้มั้ยๆ ลำต้นใบเลี้ยงคู่ ด้านในของ #cambium คือ #xylem ส่วนด้านนอกคือ #pholem และเป็นเปลือกไม้ ส่วนใบเลี้ยงเดี่ยวไม่มี cambium นะ
This page loaded in 2 seconds.