กรมส่งเสริมการปกครอง

ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม... ชมคลิป. นายจรินทร์ จักกะพาก ...

Tags :

หนังสือราชการ สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือราชการ สถ. ประจำวันที่ 10/02/2559, หน่วยงาน, เลขที่หนังสือ, หนังสือลงวันที่ ...

Tags : หนังสือราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น: ระบบรับสมัครสอบออนไลน์

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา ... รับราชการในตำแหน่งนัก ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ .

Tags : ระบบรับสมัครสอบออนไลน์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด.

รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ โดย: Nakhon วันที่:2016-02-02 09:22:27. เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประจำปี ...

Tags : จำกัด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง ...

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี 2559 :อ่าน 166 คน ... ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าของเว็บไซต์ ...

Tags : อำเภอเมือง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี เมือง ...

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ตะวันออก.

Tags : สถจปราจีนบุรี เมือง

ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Administrative ...

แบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS [new] ... e-LAAS เป็น โปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท. อปท. ... กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น

Tags : Local Administrative

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี สถ.จ.อุดรธานี เมือง ...

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี สถ.จ.อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี Udonthanilocal.go.th Udonthani Local  ...

Tags : สถจอุดรธานี เมือง
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด