การขอคืนภาษี

สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91 - กรมสรรพากร

บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91. เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา กรุณาใส่ ปี ภาษี, ชื่อ, นามสกุล ตามด้วย เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ เลขประจำตัวประชาชน.

Tags : สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี กรมสรรพากร

"ขอคืนเงินภาษี” มีคำตอบ - กรมสรรพากร

28 ก.พ. 2011 ... สอบถาม “สถานะคืนเงินภาษี”. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ “คืนเงินภาษี” หรือสอบถามข้อมูล การขอคืน ได้ดังนี้. 1. เว็บไซต์กรมสรรพากร. www.rd.go.th ...

Tags : มีคำตอบ กรมสรรพากร

บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี - กรมสรรพากร

7 ธ.ค. 2011 ... บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91. เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา กรุณาใส่ ปี ภาษี, ชื่อ, นามสกุล ตามด้วย เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ ...

Tags : กรมสรรพากร

ติดต่อสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90, 91 - กรมสรรพากร

2 ธ.ค. 2011 ... กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ขอคืนภาษี และยังไม่ได้รับ เงินคืน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (Call ...

Tags : ภงด90 กรมสรรพากร

การยื่น(และขอคืน)ภาษีง่ายๆ ใน5นาที!! - YouTube

19 ก.พ. 2012 ... "คู่มือการยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆ สำหรับมือใหม่" เปิดคลิปนี้ไว้ และ ลองทำตามไป คุณจะยื่นภาษีเสร็จได้ใน 5 นาที แน่นอน!!! ขั้นที่ 1 เตรียมหลักฐานรายไ.

Tags : การยื่นและขอคืนภาษีง่ายๆ YouTube

อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้ - บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด

มาตรา 27 ตรี วรรคแรก ได้บัญญัติไว้เป็นหลักว่า “เว้นแต่จะได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่าง อื่น กำหนดระยะเวลาในการขอคืนภาษีอากรและภาษีที่ถูกหัก ณ ...

Tags : อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้ บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด

แนะนําขั้นตอนการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผานอินเทอรเ

2. การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91. 3. การชําระภาษี. 4. การขอคืนภาษี ตรวจสอบการขอคืนภาษีและ การจัดสงเอกสารให. กรมสรรพากร กรณีที่กรมสรรพากรขอเอกสารเพื่อประกอบการคืน.

Tags : แนะนําขั้นตอนการยื่นแบบ ผานอินเทอรเ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฏหมายศุลกากร/การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ

2482 เป็นการคืนค่าภาระภาษีอากร สำหรับวัตถุดิบที่นำเข้า ได้แก่ อากรขาเข้า ... (4) ของนั้น ต้องส่งออกไปทางท่า หรือที่สำหรับการส่งออก ซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้า

Tags :
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต