การขอคืนภาษี

Search Sites :
powered by

สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91 - กรมสรรพากร

บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91. • กรณียื่นแบบฯ กระดาษ สามารถตรวจ สอบได้ภายหลังจากวันที่ยื่นแบบฯ แล้ว 1 วัน. เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา กรุณาใส่ ปีภาษี,  ...

Tags : สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี กรมสรรพากร

บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี - กรมสรรพากร

7 ธ.ค. 2011 ... บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91. • กรณียื่นแบบฯ กระดาษ สามารถตรวจ สอบได้ภายหลังจากวันที่ยื่นแบบฯ แล้ว 1 วัน. เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา ...

Tags : กรมสรรพากร

"ขอคืนเงินภาษี” มีคำตอบ - กรมสรรพากร

28 ก.พ. 2011 ... สอบถาม “สถานะคืนเงินภาษี”. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ “คืนเงินภาษี” หรือสอบถามข้อมูล การขอคืน ได้ดังนี้. 1. เว็บไซต์กรมสรรพากร. www.rd.go.th ...

Tags : มีคำตอบ กรมสรรพากร

กรมสรรพากร ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต

+ ข่าวดีสุดๆ ! สำหรับผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90,91 ทางอินเทอร์เน็ต สามารถเลือกชำระ ภาษีอากร ณ ... ผู้ประกอบการ [ ตรวจสอบผลการยื่น แบบ ภ.อ. 01 ]. English Form ...

Tags : กรมสรรพากร ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต

ติดต่อสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90, 91 - กรมสรรพากร

2 ธ.ค. 2011 ... กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ขอคืนภาษี และยังไม่ได้รับ เงินคืน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (Call ...

Tags : ภงด90 กรมสรรพากร

ระบบ ติดตาม คำร้องขอ คืน ภาษีมูลค่าเพิ่ม - บริการจดทะเบียน - กรมสรรพากร

31 ส.ค. 2009 ... พ.30 ขอคืนเงินภาษีเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ... จะต้องเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.

Tags : ติดตาม คำร้องขอ ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการจดทะเบียน กรมสรรพากร

ติดตามผลการขอคืนภาษี - กรมสรรพากร

2 มี.ค. 2011 ... ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการขอคืนภาษี. กด 2. ได้รับเช็คคืนแต่ไม่มีบัญชีเงินฝาก ธนาคาร. กด 3. เช็คคืนชำรุด/หมดอายุ. กด 4. เช็คสูญหาย/ผู้ขอคืนไม่ได้รับ ...

Tags : ติดตามผลการขอคืนภาษี กรมสรรพากร

การยื่น(และขอคืน)ภาษีง่ายๆ ใน5นาที!! - YouTube

19 ก.พ. 2012 ... "คู่มือการยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆ สำหรับมือใหม่" เปิดคลิปนี้ไว้ และ ลองทำตามไป คุณจะยื่นภาษีเสร็จได้ใน 5 นาที แน่นอน!!! ขั้นที่ 1 เตรียมหลักฐานรายไ.

Tags : การยื่นและขอคืนภาษีง่ายๆ YouTube
This page loaded in 1 seconds.