การรับรองคุณวุฒิ

ระบบรับรองคุณวุฒิ

การรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็น อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา8(10) และมาตรา13(11) ...

Tags : ระบบรับรองคุณวุฒิ

การรับรองคุณวุฒิ - สำนักงาน ก.พ.

มาตรา 13(11) “ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน ...

Tags : การรับรองคุณวุฒิ สำนักงาน

ประเภทการรับรองคุณวุฒิ - สำนักงาน ก.พ.

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาภาครัฐ. alt, การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาภาค ... alt, การรับรองคุณวุฒิจาก 6 ประเทศ ...

Tags : ประเภทการรับรองคุณวุฒิ สำนักงาน

การรับรองคุณวุฒิ - สำนักงาน ก.พ. : ถามตอบ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) / Office of The Civil Service Commission (OCSC). ถาม - ตอบ (1/6) - การรับรองคุณวุฒิ - สำนักงาน ก.พ. : ถามตอบ.

Tags : การรับรองคุณวุฒิ สำนักงาน ถามตอบ

การรับรองคุณวุฒิ - สำนักงาน ก.พ. : ถามตอบ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) / Office of The Civil Service Commission (OCSC). FAQ (1/1) - การรับรองคุณวุฒิ - สำนักงาน ก.พ. : ถามตอบ.

Tags : การรับรองคุณวุฒิ สำนักงาน ถามตอบ

ดาวน์โหลด | รับรองคุณวุฒิ | หนังสือเวียน - สำนักงาน ก.พ.

ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556; file icon ว3/2557 แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ ดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556. หน้าหลักหนังสือเวียน. ค้นหาหนังสือเวียน. รับรองคุณวุฒิ ...

Tags : ดาวน์โหลด รับรองคุณวุฒิ หนังสือเวียน สำนักงาน

การ รับรอง คุณวุฒิ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เอกสารรับรองจาก สภาการพยาบาล. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับ การรับรองหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2554 จากสาภาการพยาบาล ดูรายละเอียด ...

Tags : รับรอง คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ระบบรับรองคุณวุฒิ

การรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็น อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา8(10) และมาตรา13(11) ...

Tags : ระบบรับรองคุณวุฒิ
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต