การอ่านจับใจความ

การอ่านจับใจความสำคัญและการอ่านแบบวิเคราะห์: โครงการจัดทำแหล่งเรียน ...

การดำเนินชีวิต การอ่านจึงเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา ความรู้เรื่องต่างๆ. การอ่านที่ดีมีประสิทธิภาพ จะต้องอ่านแล้วจับใจความได้ ...

Tags :

การอ่านจับใจความ - caistudio.info>>คลังสื่อ cai

เรื่อง. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. การอ่านจับใจความ. เข้าสู่บทเรียน. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. จัดทำโดย...นางศิริพร คำปวง : นายจิรพงษ์ คำปวง.

Tags : การอ่านจับใจความ cai

ใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ - SlideShare

23 มิ.ย. 2011 ... การอ่านจับใจความสำาคัญและการอ่านคิดวิเคราะห์ความสำาคัญ การอ่านเป็นทักษะที่จำาเป็น อย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาชีวิต ...

Tags : SlideShare

การอ่านจับใจความสำคัญ - YouTube

26 ก.ย. 2012 ... การอ่านจับใจความสำคัญ. Pawitchaya Thuekgerd·1 ... การอ่านจับใจความ ครูกุ๊ก โรงเรียน ทานสัมฤทธิ์วิทยา by tarnsamrit 1,662 views; 23:57. Watch Later

Tags : YouTube

การอ่านจับใจความ : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

30 ม.ค. 2014 ... การอ่านจับใจความ คือ การอ่านที่สามารถทราบว่าเรื่องนั้นกล่าวถึงอะไร มีสาระสำคัญหรือใจ ความสำคัญคืออะไรใจความสำคัญ คือ ส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง ...

Tags : การอ่านจับใจความ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

วิธีการสอนทักษะการอ่านจับใจความแบบฝรั่ง - MyFirstBrain.Com

ปัญหาหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน (ที่พอมีทางแก้ไขได้) คือ การสอน ทักษะการอ่านในใจ การจับใจ ความการคาดคะเนเหตุการณ์ การแยกข้อเท็จจริง/ข้อคิดเห็น การวิเคราะห์ความ การสรุปความ  ...

Tags : MyFirstBrainCom

สอนอ่านจับใจความตามสไตล์คุณ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 มี.ค. 2011 ... การอ่านจับใจความ คือ การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นส่วน ใจความสำคัญ และส่วนขยายใจความสำคัญของเรื่อง.

Tags :

การเขียนข้อความ-อ่านจับใจความ - KARN.tv

แบบฝึกหัด เว็บสำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษา เรื่อง การเขียนข้อความ-อ่านจับใจความ.

Tags : KARNtv
This page loaded in 1 seconds.