การอ่านจับใจความ

Search Sites :
powered by

การอ่านจับใจความสำคัญและการอ่านแบบวิเคราะห์: โครงการจัดทำแหล่งเรียน ...

การดำเนินชีวิต การอ่านจึงเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา ความรู้เรื่องต่างๆ. การอ่านที่ดีมีประสิทธิภาพ จะต้องอ่านแล้วจับใจความได้ ...

Tags : โครงการจัดทำแหล่งเรียน

การอ่านจับใจความสำคัญ - YouTube

26 ก.ย. 2012 ... การอ่านจับใจความสำคัญ ... แข่งทักษะการอ่าน ระดับชั้น ป. ... ด ญ อัญชลีภรณ์ ร ร บ้านถ้ำ คว้าเหรียญทองการอ่านร้อยแก้ว ระดับเขตพื้นที่ - Duration: 4:05. by ...

Tags : การอ่านจับใจความสำคัญ YouTube

หลักการอ่านจับใจความสำคัญ - SlideShare

21 ก.ค. 2014 ... การอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่อง หรือของหนังสือแต่ละเล่ม ที่ เป็นส่วนใจความสาคัญ และส่วนขยายใจความสาคัญของเรื่อง ...

Tags : หลักการอ่านจับใจความสำคัญ SlideShare

การอ่านจับใจความ - caistudio.info>>คลังสื่อ cai

เรื่อง. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. การอ่านจับใจความ. เข้าสู่บทเรียน. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. จัดทำโดย...นางศิริพร คำปวง : นายจิรพงษ์ คำปวง.

Tags : การอ่านจับใจความ

วิธีการสอนทักษะการอ่านจับใจความแบบฝรั่ง - MyFirstBrain.Com

ปัญหาหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน (ที่พอมีทางแก้ไขได้) คือ การสอน ทักษะการอ่านในใจ การจับใจ ความการคาดคะเนเหตุการณ์ การแยกข้อเท็จจริง/ข้อคิดเห็น การวิเคราะห์ความ การสรุปความ  ...

Tags : MyFirstBrainCom

เทคนิคการอ่านจับใจความ - กรุงเทพธุรกิจ

15 เม.ย. 2013 ... สัปดาห์ที่แล้วดิฉันเขียนถึงการอ่านว่าเป็นรากฐานที่ดีของชีวิต มีแฟนคอลัมน์เรียกร้องว่าอยาก ทราบเทคนิคการอ่านแบบจับใจความ.

Tags : เทคนิคการอ่านจับใจความ กรุงเทพธุรกิจ

ความรู้พื้นฐานการอ่านจับใจความสำคัญ : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

13 พ.ย. 2014 ... แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีทั้งหมดจำนวน ๖ เล่ม ดังนี้ เล่มที่ ๑ ...

Tags : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

การเขียนข้อความ-อ่านจับใจความ - KARN.tv

แบบฝึกหัด เว็บสำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษา เรื่อง การเขียนข้อความ-อ่านจับใจความ.

Tags : KARNtv
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด