การอ่านจับใจความ

หลักการอ่านจับใจความสำคัญ - SlideShare

21 ก.ค. 2014 ... การอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่อง หรือของหนังสือแต่ละเล่ม ที่ เป็นส่วนใจความสาคัญ และส่วนขยายใจความสาคัญของเรื่อง ...

Tags : หลักการอ่านจับใจความสำคัญ SlideShare

การอ่านจับใจความสำคัญและการอ่านแบบวิเคราะห์: โครงการจัดทำแหล่งเรียน ...

การดำเนินชีวิต การอ่านจึงเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา ความรู้เรื่องต่างๆ. การอ่านที่ดีมีประสิทธิภาพ จะต้องอ่านแล้วจับใจความได้ ...

Tags : โครงการจัดทำแหล่งเรียน

การอ่านจับใจความ - caistudio.info>>คลังสื่อ cai

เรื่อง. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. การอ่านจับใจความ. เข้าสู่บทเรียน. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. จัดทำโดย...นางศิริพร คำปวง : นายจิรพงษ์ คำปวง.

Tags : การอ่านจับใจความ

การอ่านจับใจความ ครูกุ๊ก โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา - YouTube

1 ก.ค. 2013 ... การอ่านจับใจความ ครูกุ๊ก โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา. tarnsamrit .... การจับใจความสำคัญ by Pennapa Chancharastong 8,897 views · 21:18. Play next ...

Tags : การอ่านจับใจความ ครูกุ๊ก โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา YouTube

การแข่งขันอ่านออกเสียง 2556 - YouTube

10 ก.ค. 2013 ... การแข่งขันอ่านออกเสียง 2556 นางสาวรัชนีกร สุวรรณวิเศษ ... การอ่านจับใจความ ครูกุ๊ก โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา by tarnsamrit 4,517 views · 124 videos ...

Tags : การแข่งขันอ่านออกเสียง YouTube

การอ่านจับใจความสำคัญ - YouTube

26 ก.ย. 2012 ... หลักการอ่านจับใจความสำคัญ. ... การอ่านจับใจความ ครูกุ๊ก โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา by tarnsamrit 4,517 views · 4:17. Play next; Play now.

Tags : การอ่านจับใจความสำคัญ YouTube

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ - YouTube

22 ส.ค. 2012 ... แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทย โดย ครูมุกดา อนุกานนท์ โรงเรียนขลุง รัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โหลดไฟล์ ได้ที่ ...

Tags : YouTube

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษา ... - โรงเรียนพิมายวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. โรงเรียนพิมายวิทยา อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ.

Tags : ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนพิมายวิทยา
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต