การอ่านจับใจความ

Search Sites :
powered by

การอ่านจับใจความสำคัญและการอ่านแบบวิเคราะห์: โครงการจัดทำแหล่งเรียน ...

การดำเนินชีวิต การอ่านจึงเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา ความรู้เรื่องต่างๆ. การอ่านที่ดีมีประสิทธิภาพ จะต้องอ่านแล้วจับใจความได้ ...

Tags : โครงการจัดทำแหล่งเรียน

หลักการอ่านจับใจความสำคัญ - SlideShare

21 ก.ค. 2014 ... Transcript. 1. การอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่อง หรือของ หนังสือแต่ละเล่ม ที่เป็นส่วนใจความสาคัญ ...

Tags : หลักการอ่านจับใจความสำคัญ SlideShare

การอ่านจับใจความสำคัญ - YouTube

26 ก.ย. 2012 ... หลักการอ่านจับใจความสำคัญ. ... ด ญ อัญชลีภรณ์ ร ร บ้านถ้ำ คว้าเหรียญทองการอ่าน ร้อยแก้ว ระดับเขตพื้นที่ - Duration: 4:05. by วรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ 53,327 ...

Tags : การอ่านจับใจความสำคัญ YouTube

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ - YouTube

22 ส.ค. 2012 ... แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทย โดย ครูมุกดา อนุกานนท์ โรงเรียนขลุง รัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โหลดไฟล์ ได้ที่ ...

Tags : YouTube

การอ่านจับใจความ - caistudio.info>>คลังสื่อ cai

เรื่อง. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. การอ่านจับใจความ. เข้าสู่บทเรียน. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. จัดทำโดย...นางศิริพร คำปวง : นายจิรพงษ์ คำปวง.

Tags : การอ่านจับใจความ

เทคนิคการอ่านจับใจความ - กรุงเทพธุรกิจ

15 เม.ย. 2013 ... สัปดาห์ที่แล้วดิฉันเขียนถึงการอ่านว่าเป็นรากฐานที่ดีของชีวิต มีแฟนคอลัมน์เรียกร้องว่าอยาก ทราบเทคนิคการอ่านแบบจับใจความ.

Tags : เทคนิคการอ่านจับใจความ กรุงเทพธุรกิจ

ส่วนที่ 2 การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ

วัตถุประสงค์. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เทคนิคการอ่านเพื่อ. 1. จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน. 2. หารายละเอียด หรือ ข้อมูลเฉพาะจากเรื่องที่อ่าน. 3. หาข้อมูลสนับสนุนใจความสำคัญ ...

Tags : ส่วนที่

การเขียนข้อความ-อ่านจับใจความ - KARN.tv

แบบฝึกหัด เว็บสำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษา เรื่อง การเขียนข้อความ-อ่านจับใจความ.

Tags : KARNtv
This page loaded in 0 seconds.