การอ่านจับใจความ

การอ่านจับใจความสำคัญและการอ่านแบบวิเคราะห์: โครงการจัดทำแหล่งเรียน ...

การดำเนินชีวิต การอ่านจึงเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา ความรู้เรื่องต่างๆ. การอ่านที่ดีมีประสิทธิภาพ จะต้องอ่านแล้วจับใจความได้ ...

Tags : โครงการจัดทำแหล่งเรียน

เทคนิคการอ่านจับใจความ - กรุงเทพธุรกิจ

15 เม.ย. 2013 ... สัปดาห์ที่แล้วดิฉันเขียนถึงการอ่านว่าเป็นรากฐานที่ดีของชีวิต มีแฟนคอลัมน์เรียกร้องว่าอยาก ทราบเทคนิคการอ่านแบบจับใจความ.

Tags : เทคนิคการอ่านจับใจความ กรุงเทพธุรกิจ

การอ่านจับใจความ - caistudio.info>>คลังสื่อ cai

เรื่อง. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. การอ่านจับใจความ. เข้าสู่บทเรียน. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. จัดทำโดย...นางศิริพร คำปวง : นายจิรพงษ์ คำปวง.

Tags : การอ่านจับใจความ

การอ่านจับใจความสำคัญ - YouTube

26 ก.ย. 2012 ... การอ่านจับใจความสำคัญ. Pawitchaya .... ด ญ อัญชลีภรณ์ ร ร บ้านถ้ำ คว้าเหรียญทองการ อ่านร้อยแก้ว ระดับเขตพื้นที่ - Duration: 4:05. วรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ...

Tags : การอ่านจับใจความสำคัญ YouTube

หลักการอ่านจับใจความสำคัญ - SlideShare

21 ก.ค. 2014 ... หลักการอ่านจับใจความสำคัญ. การอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่อง หรือของ. Upcoming SlideShare. Loading in...5. ×. 1. 1 of 1.

Tags : หลักการอ่านจับใจความสำคัญ SlideShare

ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ ป.6 - SlideShare

9 มิ.ย. 2014 ... แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ไทย ผู้จัดทา นางอรจิราส์ คมนาคม ครูวิทยฐานะครูชานาญการ ...

Tags : ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ SlideShare

การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

16 ก.ย. 2011 ... การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญคือ การอ่านอย่างคร่าวๆ (Skimming) ...

Tags : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

ความรู้พื้นฐานการอ่านจับใจความสำคัญ : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

13 พ.ย. 2014 ... แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีทั้งหมดจำนวน ๖ เล่ม ดังนี้ เล่มที่ ๑ ...

Tags : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด