คำบูชาพระ

Search Sites :
powered by

Relate Keyword for คำบูชาพระ

คำกล่าวบูชาพระและคำถวายในงานพิธีทั่วไป

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, บริสุทธิ์หมดจดจาก กิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย, ได้ตรัสรู้ถูกถ้วนดีแล้ว, อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง ...

Tags :

บทสวดมนต์ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย คำแปลและทำนองสรภัญญะ 84000.org

คำบูชาพระรัตนตรัย. อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ); สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ); สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  ...

Tags : บทสวดมนต์ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย คำแปลและทำนองสรภัญญะ 84000org

วิธีบูชาพระ

ในอันดับต่อไปนี้ ให้ท่านทั้งหลายพึงตั้งใจจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เมื่อเสร็จแล้วจะได้ บูชากันต่อไปจะสอนให้ว่า ท่านทั้งหลายจงว่าตามดังนี้ ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธัง, ภะควะวันตัง  ...

Tags : วิธีบูชาพระ

บทสวดมนต์ คำบูชาพระรัตนตรัย [anurakdhamma] - YouTube

7 ต.ค. 2012 ... "บทสวดมนต์ สำหรับ สวดมนต์ ..ว่าด้วย การบูชาพระรัตนตรัย บทสวดมนต์ ชุดนี้ ใช้สำหรับการ ฟังบทสวดมนต์ และสวดมนต์ตาม ..ผู้ใด สวดมนต์ นี้ ...

Tags : บทสวดมนต์ คำบูชาพระรัตนตรัย anurakdhamma YouTube

บทสวดมนต์ ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย - พระเครื่อง

บทสวดมนต์ ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย การสวดมนต์ไหว้พระและบทสวดมนต์ บทสวดมนต์ ไหว้พระที่ใช้สวดประจำวัน คำบูชาพระรัตนตรัย บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า ...

Tags : บทสวดมนต์ ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย พระเครื่อง

คำบูชาพระ < บทสวดมนต์ < ธรรมะปฏิบัติ : Dhammathai.org

คำบูชาพระ · คำบูชาพระรัตนตรัย · คำนมัสการพระรัตนตรัย · ทำวัตรเช้า · ทำวัตรเย็น ... ประจำ วันศุกร์ · ประจำวันเสาร์ · ประจำพระเกตุ · รวมบทสวดมนต์ต่างๆ. บทสวดมนต์. -คำบูชาพระ- ...

Tags : คำบูชาพระ lt; บทสวดมนต์ lt; ธรรมะปฏิบัติ Dhammathaiorg

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย. อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระ อรหันต์ ดับแล้วซึ่งเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง พุทธัง ...

Tags : บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

คาถาอาคม - คาถา รวมคาถา คาถาอาคม พระคาถา สารพัดคาถา รวม ...

บทสวด คาถา พระคาถา พุทธมนต์ คาถาแผ่เมตตา · คาถาแผ่เมตตาตนเอง · คาถาแผ่เมตตา พรหมวิหารสี่ · คาถาแผ่ส่วนกุศล · คำกล่าวบูชาไตรสรณคมน์ · คำขอขมาพระรัตนตรัย

Tags : คาถาอาคม คาถา รวมคาถา คาถาอาคม พระคาถา สารพัดคาถา รวม
This page loaded in 0 seconds.