งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.กพ

Search Sites :
powered by

สสจ.กำแพงเพชร - กระทรวงสาธารณสุข

แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน ... โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง). 21-01-2558.

Tags : สสจกำแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข

งาน สารบรรณ - KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

สสจ.กพ.) โทร. 0818885060 e-mail : wwkpen@gmail.com. นายกฤษณะ โมราสุข ... งานธุรการ ลงทะเบียนแล้ว 1 คน มีรูปประจำตัว 0 คน. งานการเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนแล้ว 5 คน

Tags : สารบรรณ

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

กพ. ...เปลี่ยนแปลงทางเข้าใช้งานเว็บการเจ้าหน้าที่จากเดิม เป็น>> http://kpho-person.tk. ... สสจ.กพ.ขอให้ สสอ.ทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.

Tags : งานการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ติดต่อ สสจ. กพ.

104. หน้าห้อง นพ.สสจ. 111. งานธุรการ. 105. ห้อง นพ.สสจ. 112. งานสารบรรณ. 165. หน้าห้อง ผชช.ว. 138. งานการเงิน&บัญชี. 106,107. ห้อง ผชช.ว. 139. งานการเจ้าหน้าที่.

Tags : โทรศัพท์ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

นัดหมายแจ้งพระภิกษุมารับการคัดกรอง ตรวจเลือดที่วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ต.วังยาง ในวันที่ 28 ม. ... งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.กพ. กลุ่มงานพัฒนา ... ระบบส่งข้อมูล 21 แฟ้ม สสจ.กพ.

Tags : อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เรียนจบจากสถาบันบรมราชนก หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน แต่ไม่มีความก้าวหน้าใน ...

เรียนจบจากสถาบันบรมราชนก หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน แต่ไม่มีความก้าวหน้าในการงาน เนื่องจาก สสจ.ไม่บรรจุให้เพราะไม่มีกรอบเวชกิจฉุกเฉินอยากสอบถามจาก กพ.

Tags : เรียนจบจากสถาบันบรมราชนก หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน แต่ไม่มีความก้าวหน้าใน

สกู๊ป : การควบคุมโรคมือเท้าปาก สคร.5 นครราชสีมา - YouTube

17 ส.ค. 2014 ... เมื่อเกิดการระบาดของโรคใดๆก็ตาม การสอบสวนนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ... อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานควบคุมโรค ร่วมถึงใช้เป็นแนวทางให้กับ ผู้รับชมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีบทบาทในการควบคุมโรคได้นำ ...

Tags : สกู๊ป การควบคุมโรคมือเท้าปาก นครราชสีมา YouTube

[NODE] นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ (11 มิ.ย. 2557).pptx - โรงพยาบาลกำแพงเพชร

11 มิ.ย. 2014 ... โกสัมพีนคร. สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ .... ที่มา : สถานการณ์โรคทาง ระบาดวิทยา MIS-GIS สสจ.กพ. ..... เจ้าหน้าที่นอกเขตบริการมาตรวจ) ...

Tags : นพไพฑูรย์ อ่อนเกตุ 2557pptx โรงพยาบาลกำแพงเพชร
This page loaded in 1 seconds.

หมวดหมู่ยอดฮิต