ตรวจผลสอบ

e-services-ระบบตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลคณะจัดสอบเอง · ตารางเปรียบเทียบรหัสวิชาคณะสื่อสารมวลชน ... ส่วนกลาง ผลสอบ ภาคซ่อม2,S/56 ประมวลผลเสร็จสิ้นแล้ว ตรวจสอบได้ที่ผลการเรียนทั้งหมด หรือ ...

Tags : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตรวจ สอบ ผล การ ศึกษา - e-Graduate - มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อแนะนำ. กรุณา Login เข้าระบบทุกครั้งที่มีการเข้ามาใช้งาน ระบบ - กรอก รหัสนักศึกษา - กรอก รหัสผ่าน; กรุณา Logout ออกจากระบบทุกครั้ง ที่ใช้งานระบบ เสร็จเรียบร้อย ...

Tags : ศึกษา eGraduate มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศผลการสอบซ่อมภาค 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2556

การประกาศผลการสอบครั้งนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่เข้าสอบเท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ...

Tags : ประกาศผลการสอบซ่อมภาค และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา

ประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 ต.ค. 2014 ... ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา. กำหนดวันประกาศผลสอบนักศึกษาและผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2556 · ผลการสอบซ่อมภาค 2 ...

Tags :

ตรวจผลสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

ตรวจผลสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต. กรุณาเลือกระบบการสอบ. สอบด้วยระบบ คอมพิวเตอร์, สอบด้วยระบบกระดาษ. กรุณาเลือกประเภทการค้นหา. ค้นหาตามเลขที่บัตร ประจำตัว ...

Tags :

ระบบประกาศและรายงานผลสอบโอเน็ต

11. ระบบประกาศและรายงานผลสอบโอเน็ต. ชื่อผู้ใช้(User Name): รหัสผ่าน(Password): สอบถามคะแนน O-NET รายบุคคล คลิกที่นี่.

Tags :

การสมัครสอบ GAT/PAT - สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ลงทะเบียน (รายใหม่). ผู้สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งแรก กรุณาลงทะเบียน โดย คลิกที่นี่. ท่าน จะได้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน กรุณาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี. หมายเหตุ: ...

Tags : การสมัครสอบ

ตรวจ สอบ ผล การ เรียน - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรียนอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน คณะทุกคณะ สามารถตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์รายงานรายชื่อ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในแต่ละกลุ่มเรียนและแต่ละรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ...

Tags : เรียน
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต