ที่มท

ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8, สน.กศ. มท 0893.4/ว2166, 25/11/2557, 25/11/2557.

Tags :

หนังสือราชการ สถ. - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คท. มท 0808.2/9470-9545, 03/11/2557, 13/11/2557 ... การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัด เก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สน.คท. มท 0808.3/ว2077  ...

Tags : หนังสือราชการ

หนังสือราชการ สถ. - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น ( 23rd World Scout Jamboree, 2015 Japan), สน.กศ. มท 0893.2/ว2132, 20/11/2557  ...

Tags : หนังสือราชการ

หนังสือราชการ สถ. - ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน, เลขที่หนังสือ, หนังสือลงวันที่, วันที่ลงเว็บไซต์. แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และ โทรสารติดต่อสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), สล. มท ...

Tags : หนังสือราชการ

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 - SlideShare

24 ก.ย. 2013 ... ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและ การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ...

Tags : ด่วนมาก ลงวันที่ มกราคม SlideShare

ที่ มท 0808.2 / ว 1829 ลว 15 กันยายน 2552 - SlideShare

25 ก.ย. 2013 ... ที่ มท 0808.2 / ว 1829 ลว 15 กันยายน 2552 ... ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553… Prapun Waoram 23,863 views.

Tags : กันยายน SlideShare

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย - cmss-dla

4, มท 0809.3/ว101, 11 ม.ค. 56, โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงาน บุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระยะที่ 1 ประจำปี 2555. 5, มท 0809.3/13711 ...

Tags : กระทรวงมหาดไทย cmssdla

Downloads | หนังสือราชการจากกรมฯ

หนังสือที่ มท 0808.4/ว685 ลงวันที่่ 2 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การกำหนดแบบพิมพ์และ เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่ว ...

Tags : Downloads หนังสือราชการจากกรมฯ
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต